Kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Số ký hiệu văn bản 123/BC-UBND
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về