Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 và Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 219/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 và Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 219-qd.pdf
2464-kem-219.pdf
992-kem-219.pdf