Kết quả phiên họp thứ 29, UBND tỉnh khoá XV
Số ký hiệu văn bản 516/TB-VPUB
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Kết quả phiên họp thứ 29, UBND tỉnh khoá XV
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 516-tb.pdf