Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 2542/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2542.pdf