Kết quả việc triển khai, cập nhật kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 351/BC-VPUB
Ngày ban hành 23/11/2023
Ngày hiệu lực 23/11/2023
Trích yếu nội dung Kết quả việc triển khai, cập nhật kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 351-bc.pdf