Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024
Số ký hiệu văn bản 190/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm saoy-190-nq-hdnd.pdf