Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 141/BC-VPUB
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 141-bc-vp.pdf