Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 141/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đạng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm qd-141.pdf