Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 13/KH-VPUB
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 13-kh-vp.pdf