Bãi bỏ danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đường bộ quy định tại nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 161/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Bãi bỏ danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đường bộ quy định tại nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 161-nq-hdnd.pdf