Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm 42_nq_hdnd_by.pdf