No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 37

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2022

Ngày 22/11/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022. Dự tại điểm cầu Sơn La có lãnh đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Đề án “Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 10/11/2022 nhằm thay thế Quyết định số 1149 ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mục tiêu của Đề án là theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Đối tượng áp dụng của Đề án gồm: 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ). Trong đó, Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung.

Theo đó, bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá (công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số), 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần.

Đối với việc chấm điểm kết quả chỉ số CCHC năm 2022, các tỉnh hoàn thành việc tự đánh giá và nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm chậm nhất là ngày 19/01/2023; dự kiến đầu tháng 4 năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức công bố chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, các tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Vụ CCHC, Bộ Nội vụ triển khai nội dung Đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2022 - 2030 và hướng dẫn chấm điểm chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022; kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022. Đồng thời, đại biểu tại một số điểm cầu cấp tỉnh kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc xác định chỉ số CCHC năm 2022 như thời gian thực hiện chấm điểm; nội dung của các tiêu chí thành phần; thang điểm đánh giá công tác cải cách tổ chức bộ máy; khó khăn trong đánh giá chấm điểm…

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 535
  • Hôm nay: 36,044
  • Trong tuần: 216,340
  • Tất cả: 21,422,883