No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1287

Sốp Cộp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Trong những năm qua, huyện Sốp Cộp đang đẩy mạnh việc phát triển kinh tế tập thể. Đảng bộ huyện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh uỷ, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; kinh tế - xã hội của huyện đang từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc từng bước được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được triển khai kịp thời; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thực hiện hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể đã tích cực tham gia thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện, tạo nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò kinh tế tập thể; thường xuyên kiểm tra, tổng kết nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện tham gia kinh tế tập thể, phát huy vai trò làm chủ của các tổ chức kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại...

Huyện thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, cung cấp thông tin, ci cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Khuyến khích việc thành lập hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của nhà nước; hỗ trợ, có chính sách ưu đãi về đất sản xuất đối với các hợp tác xã trên địa bàn huyện. Sau khi Luật hợp tác xã năm 2012 ra đời các cấp chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực kinh tế hợp tác. Hầu hết các hợp tác xã tổ chức đăng ký lại đúng quy trình đã hướng dẫn, thực hiện tốt các quy định của Luật hợp tác xã năm 2012. Nhiều hợp tác xã đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã nông nghiệp đã mạnh dạn đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học k thuật, công nghệ mới nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến đáp ứng yêu cầu của thị trường. Phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Hiện trên địa bàn huyện có 31 hợp tác xã, trong đó: 27 hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, 4 hợp tác xã hoạt động lĩnh vực ngành nghề dịch vụ khác. Huyện đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao và sản xuất, xây dựng mô hình thí đim, mô hình trình diễn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư để nhân rộng triển khai các mô hình kinh tế có hiệu quả. Hỗ trợ hướng dẫn các hợp tác xã và các hộ gia đình tham gia chương trình "Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt". Hướng dẫn các hợp tác xã đăng ký, tham gia các chương trình kết nối sản phẩm nông sản để quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu: Tuần lễ Nhãn và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại siêu thị Big C Thăng Long Hà Nội; Hội chợ Nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu, phối hợp chiêu thương các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện tham gia Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm tại Siêu thị Big C, Thành phố Hải Phòng…

Tổ chức thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối với các đối tác tiêu thụ nông sản như: Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp về cây ăn quả tiêu thụ sản phẩm, sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn cấp mã vùng trồng,... Phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã về kỹ năng quản lý điều hành, phương án sản xuất, tập huấn chuyên ngành nông nghiệp về lĩnh vực chăn nuôi, chuyên ngành cây ăn quả; hội nghị tuyên truyền về sáng lập viên thành lập hợp tác xã…

Như Thủy

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 104
  • Hôm nay: 3492
  • Trong tuần: 155,994
  • Tất cả: 11,173,465