No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 302

Tỉnh Sơn La phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, công tác cải cách hành chính đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp khởi sự. Tỉnh đã tổ chức định kỳ gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, thủ tục cấp phép xây dựng, tiếp cận đất đai, tín dụng… Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải cách và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký hoạt động hợp tác xã. Nhờ đó, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, quan trọng, rõ nét cả về số lượng, cơ cấu, năng lực và chất lượng hoạt động. Nhiều hợp tác xã mới được thành lập với các mô hình đa dạng, số hợp tác xã sản xuất kinh doanh có hiệu quả ngày càng tăng.

Vườn nhãn, bưởi của HTX Bảo Minh, huyện Sông Mã.

Trong giai đoạn 2008-2020, tỉnh Sơn La đã ban hành và áp dụng nhiều cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân gắn với xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính công hiện đại được tăng cường, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Một số cơ chế, chính sách được áp dụng như: Hỗ trợ phát triển cà phê bền vững; hỗ trợ phát triển HTX trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2025; Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh...

Tập trung rà soát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp khởi nghiệp; định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, thủ tục cấp phép xây dựng, tiếp cận đất đai, tín dụng… Tốc độ phát triển các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hàng năm tăng lên đáng kể, đến hết năm 2008 trên địa bàn tỉnh chỉ có 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, đến hết năm 2020 có khoảng 182 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, tăng 300% so với năm 2008. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trong giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước đã thực hiện hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ đào tạo tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ tiêu thụ và xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng kinh phí khoảng 28,2 tỷ đồng.

Tỉnh đã triển khai một số chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp tại các địa bàn vùng khó khăn; khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, quan trọng, rõ nét cả về số lượng, cơ cấu, năng lực và chất lượng hoạt động. Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 682 Hợp tác xã đang hoạt động, trong đó 589 Hợp tác xã nông nghiệp, tăng 478 Hợp tác xã so với năm 2008.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, cụ thể hóa và ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể theo chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn. Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh. Tập trung làm lành mạnh hóa số doanh nghiệp trên địa bàn, để các doanh nghiệp thành lập và đi vào hoạt động một cách thực chất và hiệu quả hơn, kịp thời rà soát, giải thể những doanh nghiệp đăng ký song không hoạt động, không có đóng góp cho nền kinh tế.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 166
  • Hôm nay: 7172
  • Trong tuần: 130,282
  • Tất cả: 8,672,295