No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 429

Sông Mã thực hiện Chỉ thị về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” ​

Trong năm 2021, huyện Sông Mã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”. Từ đó đã giúp đỡ, tư vấn cho người chấp hành xong án phạt tù để họ không tự ty, mặc cảm, ổn định cuộc sống và có điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, làm giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phạm tội, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

 

Thực hiện Đề án của Công an tỉnh Sơn La về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” giai đoạn 2020 – 2025, đây cũng chính là nội dung của Chỉ thị số 33/CT-TTg, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình UBND huyện Sông Mã đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 09/4/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù” trên địa bàn huyện Sông Mã.

Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021 trên địa bàn huyện Sông Mã đã tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng đối với 191 trường hợp; trong đó 04 đối tượng thuộc diện được đặc xá. Tổng số đối tượng chấp hành xong hình phạt tù đang quản lý trên địa bàn là 405 đối tượng.

Công tác quản lý giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng được triển khai tích cực. Trong đó chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, trong năm 2021 UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm truyền thông - Văn hóa phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn xây dựng và thực hiện được 08 tin, 12 bài phát trên sóng phát thanh, truyền hình từ huyện đến cơ sở để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, những gương người tốt việc tốt trong giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

UBND xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quyền, nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù với 191 trường hợp. Nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong hình phạt tù, tuyên truyền về những người chấp hành xong hình phạt tù có nhiều tích cực trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý được quan tâm triển khai. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn sau khi tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tiến hành phân công tổ chức, cá nhân, lực lượng Công an xã thực hiện việc tư vấn về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý để giúp cho người chấp hành xong hình phạt tù xóa bỏ mặc cảm, xây dựng niềm tin, nghị lực, ý chí phấn đấu tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống và phòng tránh các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Như Thủy

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 153
  • Hôm nay: 2762
  • Trong tuần: 155,264
  • Tất cả: 11,172,735