No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 56

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Thực hiện thông báo số 348/TB-VPCP ngày 10/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; ngày 21/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4499/UBND-TH.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Ban chỉ đạo đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai có kết quả các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của Doanh nghiệp Nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại DNNN và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2022- 2025 ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đôn đốc các DNNN xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo thẩm quyền Đề án/phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022- 2025.

Sở Tài chính tiếp tục rà soát các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao triển khai thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP… kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tăng cường công tác công khai, minh bạch thông tin về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước để tạo niềm tin, thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn chuyển đổi sang mô hình hoạt động doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới. Tạo điều kiện để hộ kinh doanh được tiếp cận, hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh, có cơ hội mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh. 

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Tú Quyên (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 487
  • Hôm nay: 30,888
  • Trong tuần: 211,184
  • Tất cả: 21,417,727