No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 53

Tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023"

Thực hiện Công văn số 2664-CV/TU ngày 15/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. UBND tỉnh ban hành Công văn 4501/UBND-KGVX về việc phối hợp Tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023".

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Sở Công thương: Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đảm bảo cơ sở pháp lý tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” trên địa bàn huyện Phù Yên. Vận động, giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp tham gia các gian hàng giảm giá hoặc gian hàng 0 đồng theo đề nghị tại Công văn số 5369/TLĐ-QHLĐ ngày 10/11/2022 và Kế hoạch số 207/KH-TLĐ ngày 20/11/2022 tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Sở Y tế: Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tham gia gian hàng để tư vấn sức khoẻ miễn phí, khám sức khoẻ miễn phí cho đoàn viên, người lao động tại Chương trình. Chuẩn bị vật tư y tế cần thiết, cử cán bộ y tế làm công tác đảm bảo y tế tại Chương trình.

Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho Chương trình; đảm bảo an ninh cho đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Chương trình (nếu có).

Uỷ ban nhân dân huyện Phù Yên: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện đảm bảo về địa điểm, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, vệ sinh – môi trường,.. trong quá trình tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”. Phối hợp đón tiếp đại biểu mời tham gia Chương trình. Vận động, giới thiệu, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tham gia các gian hàng giảm giá hoặc gian hàng 0 đồng theo đề nghị tại Công văn số 5369/TLĐ-QHLĐ ngày 10/11/2022 và Kế hoạch số 207/KH-TLĐ ngày 20/11/2022 tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì, phối hợp, khâu nối với các cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị chu đáo, tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu của Chương trình; Kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn vướng mắc với lãnh đạo UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh. Kết thúc Chương trình báo cáo kết quả triển khai thực hiện với các cấp có thẩm quyền.

Xem chi tiết văn bản tại đây:

Vũ Cường (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 448
  • Hôm nay: 34,215
  • Trong tuần: 214,511
  • Tất cả: 21,421,054