No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 265

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng

Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới. Ngày 19/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3575/UBND-TH.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra trong các Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Tiếp tục chủ động, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và đánh giá các cơ chế, chính sách, giải pháp, biện pháp quản lý, điều hành kinh tế, bảo đảm nhịp nhàng, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, liên tục, có hệ thống.

Theo dõi sát diễn biến trong nước, quốc tế, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có giải pháp kịp thời, tổng thể, đồng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án có tác động lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra về ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn trên địa bàn tỉnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường, phòng chống gian lận thương mại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc, định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu đột xuất, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Tú Quyên (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 385
  • Hôm nay: 31,601
  • Trong tuần: 96,387
  • Tất cả: 18,481,526