No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 482

Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022

Ngày 04/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua năm 2022.

Với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép " vừa đảm bảo phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, từng bước xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững” với các nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 13/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 - 2025; …

Các cấp các ngành đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La ... ; "Sơn La đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" và Chương trình "Sóng và máy tính cho em "Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi...; phong trào "Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở ... “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở...; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc “Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông” các phong trào thi đua “Lao động sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Xây dựng đời sống văn hóa”, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật... tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế: Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 7,2%; Thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.550 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 22.000 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu 174 triệu USD; Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 25,0%; xã đạt chuẩn nông thôn mới là 60 xã … Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, có trách nhiệm cụ thể hóa để thực hiện Chỉ thị này./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 3203
  • Trong tuần: 155,705
  • Tất cả: 11,173,176