No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 225

Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Ngày 24/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được trực tiếp tham gia, đưa Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, góp phần xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.

Các khẩu hiệu tuyên truyền như: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân; “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc; “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc.

Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2021 tập trung thực hiện từ ngày 01/8/2021 đến 19/8/2021./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (CTV)

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 154
  • Hôm nay: 17109
  • Trong tuần: 96,879
  • Tất cả: 7,191,531