No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 467

Tỉnh Sơn La chú trọng công tác thông tin đối ngoại

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn xác định công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; thực hiện công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong hoạt động thông tin đối ngoại.

 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 24/11/2020 về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La, chỉ đạo sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng, thế mạnh Việt Nam nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng. Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong vùng biên giới Việt Nam - Lào về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Hiệp định, Thỏa thuận song phương về biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng nổi bật của tỉnh; chủ quyền biển đảo và công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới Việt Nam- Lào; tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Sơn La nhân các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của tỉnh; tuyên truyền đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực.

Trong năm 2021, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về hệ thống nội luật và Thỏa thuận song phương về biên giới giữa hai nước nhằm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong vùng biên giới Việt Nam - Lào. Tăng thời lượng các chương trình quảng bá hình ảnh của tỉnh Sơn La; những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Sơn La ra thế giới. Các chương trình phát thanh tiếng dân tộc của Sơn La đã mở diện phủ sóng đến một số vùng thuộc nước bạn Lào. Đã phát sóng trên 550 tin, bài tuyên truyền các nhiệm vụ hợp tác với Lào bằng 3 thứ tiếng (tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng phổ thông). Xây dựng và phát sóng 24 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”. Báo Sơn La đã đăng tải hơn 200 tin, bài, ảnh trên các ấn phẩm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh Sơn La về công tác đối ngoại trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh.

Như Thủy

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 149
  • Hôm nay: 3614
  • Trong tuần: 156,116
  • Tất cả: 11,173,587