No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 337

Bắc Yên tiếp nhận 274 hồ sơ trực tuyến mức độ 04

Huyện Bắc Yên hiện đang thực hiện 425 TTHC: 425; trong đó, có 279 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; 121 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã; 25 TTHC thuộc các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương.

9 tháng đầu năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 29.914 hồ sơ, trong đó đã giải quyết: 29.805 hồ sơ; đang giải quyết: 20 hồ sơ; tạm dừng (thực hiện nghĩa vụ tài chính): 3 hồ sơ; từ chối: 86 hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị trấn Bắc Yên giao dịch với khách hàng

Số hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 04 là 274 hồ sơ, đã trả kết quả: 260 hồ sơ (sớm hạn: 249, đúng hạn: 11); đang giải quyết 10 hồ sơ (chưa đến hạn); từ chối: 4 hồ sơ (lý do: hồ sơ không đầy đủ theo quy định).

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI là: 52 hồ sơ ( trong đó: Tiếp nhận 49 hồ sơ, trả kết quả 3 hồ sơ).

Cũng trong 9 tháng qua, UBND huyện Bắc Yên không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quá trình giải quyết TTHC của UBND huyện.

Phạm Phượng (Bắc Yên)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 500
  • Hôm nay: 32,099
  • Trong tuần: 212,395
  • Tất cả: 21,418,938