No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 157

Mộc Châu chú trọng công tác bảo vệ rừng

Thời gian qua, huyện Mộc Châu đã triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp để quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng; UBND các xã, thị trấn đã nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về rừng và đất rừng trên địa bàn, gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn vào việc quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn qua đó đã tăng tính chủ động trong tổ chức, thực hiện việc quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng năm 2021 trên địa bàn, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện các nội dung về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định về công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng tại cơ sở; tổ chức cho các hộ gia đình tại các bản, tiểu khu ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng; tiếp tục quán triệt quyết liệt gắn trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng.

Huyện đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại 15 xã, thị trấn; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 15 xã, thị trấn, có danh sách phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách bản, tiểu khu để kiểm tra, giám sát v công tác quản lý bảo vệ rừng- phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa 153 trưởng bản, tiểu khu với 15 Chủ tịch UBND xã, thị trấn; xây dựng lịch trực phòng cháy chữa cháy rừng, phân công các thành viên trong Ban trực phòng cháy chữa cháy rừng tại trụ sở UBND xã, thị trấn trong các tháng mùa khô năm 2020-2021.

Trong năm 2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Mộc Châu, UBND các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ rừng, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài huyện tiến hành đầu tư khoanh nuôi tái sinh rừng, bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất, phòng hộ tập trung theo mô hình liên kết với các hộ gia đình, kết quả thực hiện: Tổng diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng là 629,2 ha, tổng diện tích trồng rừng tập trung là 106,4 ha (trong đó: Doanh nghiệp, hợp tác xã liên doanh liên kết là 28,2 ha, hộ gia đình và cộng đồng bản là 78,2 ha). Qua kiểm tra đến nay cây trồng đang sinh trưởng, phát triển tốt. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 106,4 ha/100 ha, vượt chỉ tiêu 6,4% theo kế hoạch đã đề ra. Qua tổng hợp theo dõi kết quả diễn biến tài nguyên rừng hàng năm, tính đến tháng 3/2021, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng trên địa bàn huyện Mộc Châu là 50.978,66 ha, độ che phủ rừng đạt 47,57%.

Thực hiện nghiêm Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện phối hợp với các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn huyện; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ sở gây nuôi, các nhà hàng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã thông thường đảm bảo các quy định của pháp luật để phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua tổng hợp đến nay trên địa bàn huyện có tổng số 11 hộ gia đình đang gây nuôi động vật rừng hoang dã (đã được cấp giấy chứng nhận gây nuôi sinh trưởng, sinh sản) với tổng số 441 cá thể với các loài như: Nhím, Hươu sao, Gà Lôi trắng, Dúi, Công Ấn Độ, cầy vòi hương.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 279
  • Hôm nay: 5806
  • Trong tuần: 149,441
  • Tất cả: 10,997,590