Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 112/2014/NĐ-CP Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền 21/11/2014
2 2050/QĐ-TTg Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 12/11/2014
3 1984/QĐ-TTg Quyết định số 1984/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020. 31/10/2014
4 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 4. Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 01/08/2014
5 số 93/2014/TT-BTC Thông tư số 93/2014/TT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. 14/07/2014
6 1006/QĐ-BNN-TT Quyết định số: 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014 - 2015 và giai đoạn 2016-2020 13/05/2014
7 68/2013/QĐ-TTg Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2014 của Thủ tướng chính phủ Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 14/11/2013
8 08/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số: 08/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 14/11/2013
9 89/2014/TT-BTC Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/ 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 14/11/2013
Hiển thị 9 kết quả
của 1