Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2017 14/12/2016
2 17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 14/12/2016
3 15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về chế độ, chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La 14/12/2016
4 14/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/12/2016
5 13/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
6 12/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 14/12/2016
7 11/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Dân quân của tỉnh Sơn La 12/12/2016
8 10/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 12/12/2016
9 05/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 04/08/2016
10 04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 04/08/2016
11 03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 04/08/2016
12 06/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp 04/08/2016
13 02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND, Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND, Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND và Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 03/08/2016
14 13/NQ-HĐND Nghị quyết Về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/08/2016
15 01/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/08/2016
16 12/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 03/08/2016
17 09/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh 03/08/2016
18 07/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh 03/08/2016
19 152/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Khoản 7, Mục I, Điều 1 Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh khóa XIII quy định một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 22/03/2016
20 133/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/03/2016
Hiển thị 1 - 20 of 60 kết quả.
của 3