Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 76/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Sơn la giai đoạn 2018-2021 08/12/2017
2 61/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 08/12/2017
3 62/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2018 08/12/2017
4 63/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2018 08/12/2017
5 64/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương ( đợt 2), vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ nhà ở cho người có công 08/12/2017
6 65/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 08/12/2017
7 66/NQ-HĐND Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND tỉnh Sơn La năm 2018 08/12/2017
8 68/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là đô thị loại IV 08/12/2017
9 69/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua phương án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Hòa Bình ( tỉnh Hòa Bình) - huyện Mộc Châu ( tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư (PPP) 08/12/2017
10 70/NQ-HĐND Nghị quyết về thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 08/12/2017
11 71/NQ-HĐND Nghị quyết về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 08/12/2017
12 72/NQ-HĐND Nghị quyết chuyển mục đích quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh 08/12/2017
13 73/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La 08/12/2017
14 58/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của HĐND tỉnh 08/12/2017
15 59/NQ-HĐND Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát về việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh 08/12/2017
16 74/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn đề án về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020 08/12/2017
17 75/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 08/12/2017
18 60/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh để xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh 08/12/2017
19 58/2017/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 ,Điều 1 Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về Quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh 21/07/2017
20 48/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 149 kết quả.
của 8