Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 91/NQ-HĐND Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh 19/07/2018
2 92/NQ-HĐND Về giải pháp quản lý quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh 19/07/2018
3 78/2018/NQ-HDND Về chính sách hỗ trọ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non công lập thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 19/07/2018
4 79/2018/NQ-HĐND Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh 19/07/2018
5 80/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 19/07/2018
6 85/NQ-HĐND Thông qua Đề án đề nghị công nhận Thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La 19/07/2018
7 86/NQ-HĐND Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn các nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 19/07/2018
8 87/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/07/2018
9 88/NQ-HĐND Về việc bổ nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/07/2018
10 89/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/07/2018
11 90/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/07/2018
12 83/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/04/2018
13 84/NQ-HĐND Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/04/2018
14 73/2018/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 -2020 04/04/2018
15 74/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thục hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 04/04/2018
16 75/2018/NQ-HĐND về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 04/04/2018
17 76/2018/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 04/04/2018
18 77/NQ-HĐND Về thông qua phương án bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh đẻ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường Quốc lộ (đoạn tránh thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) 04/04/2018
19 77/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tường Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 04/04/2018
20 78/NQ-HĐND Thông qua danh mục hủy bỏ thu hồi đất và chuyển nhượng mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh 04/04/2018
Hiển thị 1 - 20 of 175 kết quả.
của 9