Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 58/2017/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 ,Điều 1 Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về Quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh 21/07/2017
2 48/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
3 49/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích hộ gia đình , cá nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở 21/07/2017
4 50/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về định mức kinh phí tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
5 44/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nai, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
6 51/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2017-2018 trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
7 52/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên và các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
8 53/2017/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi Khoản 5 điều 2, Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định đối tương, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có công đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh 21/07/2017
9 54/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý 21/07/2017
10 55/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La 21/07/2017
11 56/2017/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi bổ sung Khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bênh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
12 45/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trích ( tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
13 57/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 21/07/2017
14 46/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
15 47/2017/NQ-HĐND Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường các xã biên giới trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
16 55/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn đề án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên đại bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021 20/07/2017
17 56/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025 20/07/2017
18 49/NQ-HĐND Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết 317/NQ-HĐND ngày 13/4/2010 của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh đến năm 2020 19/07/2017
19 50/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 19/07/2017
20 51/NQ-HĐND Nghị quyết về đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và một số ngành, đoàn thể tỉnh theo hình thức đối tác công tư (PPP) 19/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 131 kết quả.
của 7