Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 28/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
2 40/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập bản mới thuộc huyện Mai Sơn; đổi tên bản thuộc các huyện Yên Châu, Sông Mã 15/03/2017
3 41/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
4 29/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 15/03/2017
5 33/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND, Nghị quyết số 109/2015NQ-HĐND của HĐND tỉnh 15/03/2017
6 41/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn UBND huyện, thành phố của tỉnh 15/03/2017
7 30/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung Điểm d vào Khoản 1, Điều 8, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 15/03/2017
8 37/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 15/03/2017
9 38/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
10 36/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh 15/03/2017
11 34/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 15/03/2017
12 24/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
13 31/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 15/03/2017
14 35/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2017
15 32/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 15/03/2017
16 25/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoản kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
17 36/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2017
18 26/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
19 34/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
20 37/NQ-HĐND Nghị quyết về thông qua Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 15/03/2017
Hiển thị 1 - 20 of 107 kết quả.
của 6