Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 848/QĐ-UBND Về việc sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phổng Lái - Thuận Châu" cho sản phẩm chè của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 20/04/2018
2 814/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 18/04/2018
3 788/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục dịch vự sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La 13/04/2018
4 09/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La 10/04/2018
5 730/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018 06/04/2018
6 709/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Châu Thuận 04/04/2018
7 08/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La 04/04/2018
8 05/CT-UBND Về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/04/2018
9 681/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hình thức, nội dung, cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển 02/04/2018
10 07/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La 30/03/2018
11 675/QĐ-UBND Quy định mật độ trồng mới cây Sơn tra lấy quả trên địa bàn tỉnh Sơn La 30/03/2018
12 06/2018/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 30/03/2018
13 662/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch nung tại bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La 29/03/2018
14 659/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh 29/03/2018
15 63/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển Thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 29/03/2018
16 661/QĐ-UBND Công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2017 29/03/2018
17 663/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển Thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 29/03/2018
18 652/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La 28/03/2018
19 640/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng,chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La 26/03/2018
20 629/QĐ-UBND Quyết định về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 23/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 520 kết quả.
của 26