Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 30/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La 30/08/2017
2 29/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La 28/08/2017
3 27/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Sơn La 23/08/2017
4 26/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La 16/08/2017
5 25/2017/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La 16/08/2017
6 24/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 09/08/2017
7 23/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưởng đài, Phó Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La 31/07/2017
8 22/2017/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số Điều của quy trình công nhận sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 26/07/2017
9 20/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định chức nắng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý hoạt động cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/07/2017
10 21/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc phân cấp thẩm định Dự án ( Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/07/2017
11 19/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019 03/07/2017
12 18/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp 28/06/2017
13 17/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 07/06/2017
14 16/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành 05/06/2017
15 15/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/05/2017
16 14/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 17/04/2017
17 13/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chuẩn danh trưởng, phó các phòng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 11/04/2017
18 12/2017/QĐ-UBND Quyết định về viêc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La... 06/04/2017
19 11/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 05/04/2017
20 10/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh 05/04/2017
Hiển thị 1 - 20 of 317 kết quả.
của 16