Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 17/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La 15/07/2018
2 18/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La 15/07/2018
3 1690/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 12/07/2018
4 1692/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 12/07/2018
5 20/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La 12/07/2018
6 1688/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 12/07/2018
7 19/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/07/2018
8 1680/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 10/07/2018
9 1649/QĐ-UBND Về việc cho phép Văn phòng công chứng Đinh Văn Dũng thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 05/07/2018
10 1629/QĐ-UBND Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty TNHH xây dựng Hoàng Phát (đợt 1) đối với phần diện tích đất của quỹ đất thanh toán tương ứng với giá trị hoàn thành dự án Xây dựng khu dân cư lô số 4A thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La 03/07/2018
11 1634/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ 03/07/2018
12 1612/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo sửa chữa Thủy lợi Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La 29/06/2018
13 1611/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi bản Nà Lộng bản Noong Cóc, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên 29/06/2018
14 1613/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi Nộc Seo, bản Co Mường, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên 29/06/2018
15 1614/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi Nậm Căn, bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp 29/06/2018
16 1555/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi bản Huổi Nóng, xã Chiềng Khoang, huyện Sông Mã 28/06/2018
17 1556/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi Bản Ngòi Ngựu, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn 28/06/2018
18 1560/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 28/06/2018
19 1571/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La 28/06/2018
20 1548/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 27/06/2018
Hiển thị 1 - 20 of 617 kết quả.
của 31