Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3151/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La 31/12/2016
2 18/CT-UBND Chỉ thị Về việc đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017 14/12/2016
3 2988/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
4 42/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/12/2016
5 41/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ xung thêm khoản 3 vào Điều 1 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La 11/12/2016
6 2924/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn năm 2016 - 2020 09/12/2016
7 40/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La 07/12/2016
8 39/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 07/12/2016
9 38/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La 01/12/2016
10 2829/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 25/11/2016
11 17/CT-CTUBND Chỉ thị Về việc nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/11/2016
12 36/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La 03/11/2016
13 35/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La 03/11/2016
14 33/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 03/11/2016
15 34/2016/QĐ-UBND Quyết đinh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trưởng phó các phòng, đon vị thuộc Sở thông tin và Truyền thông; trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 03/11/2016
16 32/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 03/11/2016
17 30/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định Lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 02/11/2016
18 31/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành về quy đinh cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/11/2016
19 2617/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Đề án tổ chức lại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông cấp huyện của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo 01/11/2016
20 29/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ 31/10/2016
Hiển thị 1 - 20 of 265 kết quả.
của 14