Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 13/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chuẩn danh trưởng, phó các phòng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 11/04/2017
2 12/2017/QĐ-UBND Quyết định về viêc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La... 06/04/2017
3 11/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 05/04/2017
4 09/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 36 của quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 của UBND tỉnh 30/03/2017
5 04/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh 17/03/2017
6 589/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La 17/03/2017
7 08/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La 17/03/2017
8 563/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2020 15/03/2017
9 03/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 15/03/2017
10 551/QĐ-UBND Quyết định Ban hành đơn giá cây giống, mắt ghép một số loại cây ăn quả phục vụ các chương trình, dự án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/03/2017
11 341/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Sơn La 21/02/2017
12 262/QĐ-UBND Quyết định Ban hành tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy 14/02/2017
13 238/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2020 08/02/2017
14 220/QĐ-UBND Quyết định Về việc đính chính phần căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La 06/02/2017
15 198/QĐ-UBND Quyết định Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 24/01/2017
16 199/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/01/2017
17 07/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cho Tổ chức hành nghề công chứng 23/01/2017
18 06/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La 20/01/2017
19 154/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 20/01/2017
20 05/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng, Phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 16/01/2017
Hiển thị 1 - 20 of 299 kết quả.
của 15