Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2501/QĐ-UBND Ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá và xử lý trách nhiệm việc tiếp nhận, phân bổ, giải ngân, thanh toán các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các nguồn vốn ngân sách tỉnh 25/10/2018
2 10/CT-UBND Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 21/05/2015
3 300/QĐ-UBND Quyết định số: 300/QĐ-UBND 03 tháng 02 năm 2015 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 03/02/2015
4 2648/QĐ-UBND Quyết định số: 2648/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Vân Hồ tỉnh Sơn La 07/10/2014
5 2636/QĐ-UBND Nghị định Số: 2636/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 Về việc giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 06/10/2014
6 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 4. Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 01/08/2014
7 số 93/2014/TT-BTC Thông tư số 93/2014/TT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. 14/07/2014
8 991/QĐ-UBND Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Sơn La 29/04/2014
Hiển thị 8 kết quả
của 1