Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 06/2018/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 30/03/2018
2 208/QĐ-UBND Quyết định số: 208/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2015 về việc thành lập bản Suối Cáu, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu 27/01/2015
3 27/2014/QĐ-UBND Quyết định số: 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 Sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 14/11/2014
4 28/2014/QĐ-UBND Quyết định số: 28/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình” thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011 - 2015 04/11/2014
5 25/2014/QĐ-UBND Quyết định số: 25/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 Về việc ban hành quy định tạm vay các nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa sử dụng cho các dự án trọng điểm, cấp thiết để đẩy nhanh tiến độ trên địa bàn huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La 30/10/2014
6 2806/QĐ-UBND Quyết định số: 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 21/10/2014
7 2790/QĐ-UBND Quyết định số: 2790/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 07 đơn vị tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 20/10/2014
8 2707/QĐ-UBND Quyết định số: 2707/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 13/10/2014
9 2678/QĐ-UBND Quyết định số: 2678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng kiểm tra, thẩm định các dự án “Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 10/10/2014
10 2679/QĐ-UBND Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh 10/10/2014
11 2632/QĐ-UBND Quyết định số: 2632/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Sơn La 06/10/2014
Hiển thị 11 kết quả
của 1