Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 125/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La 10/12/2015
2 02/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 02/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2015 về việc ban hành quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo cán bộ của Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2015 - 2020 03/02/2015
3 2301/QĐ-UBNĐ Quyết định số 2301/QĐ-UBNĐ ngày 19 tháng 08 năm 2014 ban hành kế hoạch tiển khai Đề án thực hiện " Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và tự do cam hết hôm nhân không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lao địa bàn tỉnh Sơn La 05/12/2014
4 2819/QĐ-UBND Quyết định số: 2819/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt kế hoạch cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ học kỳ I năm học 2014 - 2015 23/10/2014
5 2792/QĐ-UBND Quyết định số: 2792/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển 20/10/2014
6 2796/QĐ-UBND Quyết định số: 2796/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 08 tháng 09 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20/10/2014
7 2668/QĐ-UBND Quyết định số: 2668/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt danh mục mua sản phẩm văn hóa cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú 10/10/2014
8 2663/QĐ-UBND Quyết định số: 2663/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Quỳnh Nhai 09/10/2014
9 2662/QĐ-UBND Quyết định số: 2662/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức thành phố Sơn La 09/10/2014
10 2612/QĐ-UBND Quyết định số: 2612/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Phù Yên 03/10/2014
11 2613/QĐ-UBND Quyết định số: 2613/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Bắc Yên 03/10/2014
12 2614/QĐ-UBND Quyết định số: 2614/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Mai Sơn 03/10/2014
13 2615/QĐ-UBND Quyết định số: 2615/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Mường La 03/10/2014
14 1371/QĐ-UBND Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 02/5/2014 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp cho các tỉnh Bắc Lào năm học 2014 - 2015 bằng nguồn ngân sách tỉnh Sơn La. 02/05/2014
15 1844/QĐ-UBND Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 26/08/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình hành động về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013-2020. 26/08/2013
Hiển thị 15 kết quả
của 1