Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2554/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các cơ quan liên quan, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện trồng rừng thay thế đối với các Chủ đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 27/10/2018
2 2768/QĐ-UBND Quyết định số: 2768/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 quy định mức hỗ trợ gạo cho trồng rừng thay thế nương rẫy theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC 16/10/2014
3 2487/QĐ-UBND Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 của UBND tỉnh Sơn La về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La. 19/09/2014
4 1006/QĐ-BNN-TT Quyết định số: 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014 - 2015 và giai đoạn 2016-2020 13/05/2014
5 68/2013/QĐ-TTg Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2014 của Thủ tướng chính phủ Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 14/11/2013
6 08/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số: 08/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 14/11/2013
7 89/2014/TT-BTC Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/ 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 14/11/2013
Hiển thị 7 kết quả
của 1