Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 24/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 09/08/2017
2 23/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưởng đài, Phó Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La 31/07/2017
3 22/2017/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số Điều của quy trình công nhận sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 26/07/2017
4 58/2017/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 ,Điều 1 Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về Quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh 21/07/2017
5 48/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
6 49/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích hộ gia đình , cá nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở 21/07/2017
7 50/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về định mức kinh phí tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
8 44/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nai, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
9 51/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2017-2018 trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
10 52/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên và các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
11 53/2017/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi Khoản 5 điều 2, Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định đối tương, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có công đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh 21/07/2017
12 54/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý 21/07/2017
13 55/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La 21/07/2017
14 56/2017/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi bổ sung Khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bênh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
15 45/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trích ( tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
16 57/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 21/07/2017
17 46/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
18 47/2017/NQ-HĐND Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường các xã biên giới trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
19 55/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn đề án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên đại bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021 20/07/2017
20 56/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025 20/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 458 kết quả.
của 23