Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 13/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chuẩn danh trưởng, phó các phòng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 11/04/2017
2 12/2017/QĐ-UBND Quyết định về viêc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La... 06/04/2017
3 11/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 05/04/2017
4 09/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 36 của quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 của UBND tỉnh 30/03/2017
5 04/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh 17/03/2017
6 589/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La 17/03/2017
7 08/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La 17/03/2017
8 28/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
9 40/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập bản mới thuộc huyện Mai Sơn; đổi tên bản thuộc các huyện Yên Châu, Sông Mã 15/03/2017
10 41/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
11 29/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 15/03/2017
12 33/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND, Nghị quyết số 109/2015NQ-HĐND của HĐND tỉnh 15/03/2017
13 41/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn UBND huyện, thành phố của tỉnh 15/03/2017
14 30/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung Điểm d vào Khoản 1, Điều 8, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 15/03/2017
15 563/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2020 15/03/2017
16 03/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 15/03/2017
17 37/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 15/03/2017
18 38/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
19 36/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh 15/03/2017
20 34/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 15/03/2017
Hiển thị 1 - 20 of 421 kết quả.
của 22