Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 82/QĐ-UBND Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Học bổng Tô Hiệu 10/01/2019
2 76/QĐ-UBND Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018 10/01/2019
3 75/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện quản lý, vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sơn La năm 2019 09/01/2019
4 57/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019, tỉnh Sơn La 08/01/2019
5 60/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 08/01/2019
6 01/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 116/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La 04/01/2019
7 02/2019/QĐ-UBND Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 04/01/2019
8 22/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại điểm lộ Bó Bạn, công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Sang, huyện Mộc Châu của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 04/01/2019
9 3269/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Sơn La 28/12/2018
10 3242/QĐ-UBND Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 26/12/2018
11 55/2018/QĐ-UBND Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La 26/12/2018
12 56/2018/QĐ-UBND Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La 26/12/2018
13 54/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sơn La 25/12/2018
14 3217/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 25/12/2018
15 3216/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn 1) 24/12/2018
16 3215/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị bổ sung đợt 1 năm 2019 24/12/2018
17 3213/QĐ-UBND Về việc nâng quy mô giường bệnh các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế (Mộc Châu, Sốp Cộp) 24/12/2018
18 3201/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Phiêng Luông, Chiềng Sơn, Đông Sang, Mường Sang, Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 22/12/2018
19 3198/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 22/12/2018
20 3199/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Mường Giôn và Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 22/12/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.105 kết quả.
của 56