Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 28/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
2 41/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
3 29/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 15/03/2017
4 33/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND, Nghị quyết số 109/2015NQ-HĐND của HĐND tỉnh 15/03/2017
5 30/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung Điểm d vào Khoản 1, Điều 8, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 15/03/2017
6 37/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 15/03/2017
7 38/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
8 36/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh 15/03/2017
9 24/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
10 31/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 15/03/2017
11 32/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 15/03/2017
12 25/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoản kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
13 26/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
14 34/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
15 35/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh 15/03/2017
16 27/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa và nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
17 40/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 15/03/2017
18 39/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ thành lập trường mầm non tu thục trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
19 341/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Sơn La 21/02/2017
20 220/QĐ-UBND Quyết định Về việc đính chính phần căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La 06/02/2017
Hiển thị 1 - 20 of 399 kết quả.
của 20