Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2785/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh 08/11/2018
2 2786/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh 08/11/2018
3 38/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/11/2018
4 39/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/11/2018
5 2732/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng Hạng mục Hệ thống đường giao thông, thoát nước thải và thoát nước mưa (điều chỉnh thiết kế); Hệ thống sân Quảng trường, hệ thống vườn hoa khu vực quảng trường; Hệ thống cấp nước, cấp điện và chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Quảng trường Tây Bắc Sơn La và các công trình phụ trợ 31/10/2018
6 2706/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La 31/10/2018
7 2682/QĐ-UBND Về việc thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 29/10/2018
8 2678/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán lập định mức công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La 29/10/2018
9 2676/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà hiệu bộ, nhà phòng học bộ môn trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thuận Châu 29/10/2018
10 2677/QĐ-UBND Về việc thanh toán đợt 2 cho Nhà đầu tư dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng - Khu dân cư Đông Nam bến xe, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 29/10/2018
11 2671/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Công trình Trạm y tế xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 27/10/2018
12 2675/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị bổ sung đợt 2 năm 2018 27/10/2018
13 2670/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng doanh trại và di chuyển Đại đội đặc công trinh sát 27/10/2018
14 2554/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các cơ quan liên quan, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện trồng rừng thay thế đối với các Chủ đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 27/10/2018
15 2667/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 2 phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 27/10/2018
16 2532/QĐ-UBND Ban hành Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại thẩm định các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy 27/10/2018
17 2658/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 26/10/2018
18 2660/QĐ-UBND V/v phân bổ dự toán kinh phí đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Đơn vị: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La 26/10/2018
19 2541/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 20, Điều 22 Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quy định về việc mời, tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương 26/10/2018
20 2588/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 26/10/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.000 kết quả.
của 50