Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2668/QĐ-UBND Quyết định về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 13/10/2017
2 2669/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ 13/10/2017
3 33/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La 10/10/2017
4 2630/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung 02 điểm mỏ cát : Điểm mỏ cát bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn; Điểm mỏ cát khu 2 thuộc bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 10/10/2017
5 2638/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác đá làm vật liệu sản xuất cát tại tiểu khu Bó Bun, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 10/10/2017
6 2602/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong " Kết quả báo cáo thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Nà Lìu 2, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 09/10/2017
7 2609/QĐ-UBND Quyết định về việc chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 09/10/2017
8 2584/QĐ-UBND Quyết định về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 06/10/2017
9 2561/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án tự chủ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ 03/10/2017
10 32/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố... 03/10/2017
11 2549/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/10/2017
12 2556/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tỉnh Sơn La 02/10/2017
13 2533/ QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của thủ tướng chính phủ 29/09/2017
14 2526/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi điều 5 quy chế phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 28/08/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28/09/2017
15 2515/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu 28/09/2017
16 2508/QĐ-UBND Quyết định Ban hành kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2018 26/09/2017
17 2491/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp và các bệnh viện, cơ sở y tế trên đị bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 21/09/2017
18 2439/QĐ-UBND Quyết định về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định giá đất để đấu giá và bồi thường giải phóng mặt bằng 14/09/2017
19 2430/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp,quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/09/2017
20 2433/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 12/09/2017
Hiển thị 1 - 20 of 503 kết quả.
của 26