Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2272/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế năm 2018 Đơn vị: Bệnh viện Phòng và Da liễu tỉnh Sơn La 17/09/2018
2 2271/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế năm 2018 Đơn vị: Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La 17/09/2018
3 2241/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại Tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch 13/09/2018
4 2242/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên (trước đây là Trụ sở Ban quản lý Đề án 1460 huyện Bắc Yên) tại Tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên giao cho UBND huyện Bắc Yên quản lý theo quy hoạch 13/09/2018
5 2236/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại Tiểu khu 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch 13/09/2018
6 2237/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Hoa, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch 13/09/2018
7 2238/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch 13/09/2018
8 2240/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại Tiểu khu 32, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch 13/09/2018
9 2218/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2021, tầm nhìn đến năm 2030 11/09/2018
10 25/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện 11/09/2018
11 26/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/09/2018
12 2223/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế năm 2018 Đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 11/09/2018
13 2226/QD-UBND Về việc phê duyệt Đề án bổ sung hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La (năm 2018) 11/09/2018
14 2210/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Chờ Lồng, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu giao cho UBND huyện Yên Châu quản lý theo quy hoạch 10/09/2018
15 2211/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu giao cho UBND huyện Yên Châu quản lý theo quy hoạch 10/09/2018
16 2199/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại tiểu khu Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu giao cho UBND huyện Yên Châu quản lý theo quy hoạch 10/09/2018
17 2202/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Nà Đồ, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ quản lý theo quy hoạch 10/09/2018
18 2203/QD-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Dàn Tạch, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ quản lý theo quy hoạch 10/09/2018
19 2204/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Pàn, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ quản lý theo quy hoạch 10/09/2018
20 2205/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Đông Bâu, xã Chiềng On, huyện Yên Châu giao cho UBND huyện Yên Châu quản lý theo quy hoạch 10/09/2018
Hiển thị 1 - 20 of 910 kết quả.
của 46