Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 470/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận Khu trung tâm hành chính, chính trị Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai là đô thị loại V 07/03/2018
2 04/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La 07/03/2018
3 05/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về Cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 07/03/2018
4 468/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018 06/03/2018
5 457/QĐ-UBND Quyết định số 457/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 137//NQ-CP ngày 31/12 /2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 17/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vè thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu của BCH TW Đảng ( khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới 05/03/2018
6 458/QĐ-UBND Quyết định số 458/QĐ-UBND Ban hành chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 17/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 05/03/2018
7 442/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kết quả nhan trắc chuyên đề ' Một số điểm nước mặt có nguy cơ bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017' 02/03/2018
8 443/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kết quả nhan trắc môi trường tỉnh Sơn La năm 2017 02/03/2018
9 03/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định một số điều tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của bộ tài chính về quản lý và sự dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La 21/02/2018
10 03/CT-UBND Chỉ thị về công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 13/02/2018
11 04/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 13/02/2018
12 335/QĐ-UBND Quyết định Ban hành kế hoạch phát triển ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 09/02/2018
13 131 /QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2018 19/01/2018
14 101/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 18/01/2018
15 110/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống an ninh mạng 18/01/2018
16 01/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy định về quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La 17/01/2018
17 58/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 12/01/2018
18 60/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 12/01/2018
19 46/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ kinh phí cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ lãi vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm 10/01/2018
20 01/CT-UBND Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2018 10/01/2018
Hiển thị 1 - 20 of 634 kết quả.
của 32