Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 17/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 07/06/2017
2 16/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành 05/06/2017
3 15/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/05/2017
4 14/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 17/04/2017
5 13/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chuẩn danh trưởng, phó các phòng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 11/04/2017
6 12/2017/QĐ-UBND Quyết định về viêc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La... 06/04/2017
7 11/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 05/04/2017
8 10/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh 05/04/2017
9 09/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 36 của quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 của UBND tỉnh 30/03/2017
10 05/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị Kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh 27/03/2017
11 04/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh 17/03/2017
12 589/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La 17/03/2017
13 08/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La 17/03/2017
14 28/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
15 40/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập bản mới thuộc huyện Mai Sơn; đổi tên bản thuộc các huyện Yên Châu, Sông Mã 15/03/2017
16 41/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
17 29/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 15/03/2017
18 33/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND, Nghị quyết số 109/2015NQ-HĐND của HĐND tỉnh 15/03/2017
19 41/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn UBND huyện, thành phố của tỉnh 15/03/2017
20 30/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung Điểm d vào Khoản 1, Điều 8, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 15/03/2017
Hiển thị 1 - 20 of 427 kết quả.
của 22