Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1081 2648/QĐ-UBND Quyết định số: 2648/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Vân Hồ tỉnh Sơn La 07/10/2014
1082 2636/QĐ-UBND Nghị định Số: 2636/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 Về việc giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 06/10/2014
1083 2644/QĐ-UBND Quyết định số: 2644/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp 06/10/2014
1084 2632/QĐ-UBND Quyết định số: 2632/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Sơn La 06/10/2014
1085 2638/QĐ-UBND Quyết định số: 2638/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La 06/10/2014
1086 2637/QĐ-UBND Quyết định số: 2637/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La 06/10/2014
1087 84/NQ-HĐND Quyết định số 84/NQ-HĐND cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Sơn La khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 04/10/2014
1088 85/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT số: 84/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Sơn La khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 04/10/2014
1089 Số: 86/NQ-HĐND Nghị quyết số: Số: 86/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2014 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Sơn La khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 04/10/2014
1090 2612/QĐ-UBND Quyết định số: 2612/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Phù Yên 03/10/2014
1091 2613/QĐ-UBND Quyết định số: 2613/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Bắc Yên 03/10/2014
1092 2614/QĐ-UBND Quyết định số: 2614/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Mai Sơn 03/10/2014
1093 2615/QĐ-UBND Quyết định số: 2615/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Mường La 03/10/2014
1094 2487/QĐ-UBND Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 của UBND tỉnh Sơn La về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La. 19/09/2014
1095 2368/QĐ-UBND Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2015. 09/09/2014
1096 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 4. Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 01/08/2014
1097 1938/UBND-NC Công văn số 1938/UBND-NC ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về tiếp tục triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2013 - 2015. 23/07/2014
1098 số 93/2014/TT-BTC Thông tư số 93/2014/TT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. 14/07/2014
1099 1006/QĐ-BNN-TT Quyết định số: 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014 - 2015 và giai đoạn 2016-2020 13/05/2014
1100 1371/QĐ-UBND Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 02/5/2014 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp cho các tỉnh Bắc Lào năm học 2014 - 2015 bằng nguồn ngân sách tỉnh Sơn La. 02/05/2014
Hiển thị 1.081 - 1.100 of 1.105 kết quả.
của 56