Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
921 2678/QĐ-UBND Quyết định số: 2678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng kiểm tra, thẩm định các dự án “Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 10/10/2014
922 2679/QĐ-UBND Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh 10/10/2014
923 2668/QĐ-UBND Quyết định số: 2668/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt danh mục mua sản phẩm văn hóa cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú 10/10/2014
924 2682/QĐ-UBND Quyết định số: 2682/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề tỉnh Sơn La 10/10/2014
925 2676/QĐ-UBND Quyết định số: 2676/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Sơn La 10/10/2014
926 2663/QĐ-UBND Quyết định số: 2663/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Quỳnh Nhai 09/10/2014
927 2662/QĐ-UBND Quyết định số: 2662/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức thành phố Sơn La 09/10/2014
928 2667/QĐ-UBND Quyết định số: 2667/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2015 09/10/2014
929 2648/QĐ-UBND Quyết định số: 2648/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Vân Hồ tỉnh Sơn La 07/10/2014
930 2636/QĐ-UBND Nghị định Số: 2636/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 Về việc giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 06/10/2014
931 2644/QĐ-UBND Quyết định số: 2644/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp 06/10/2014
932 2632/QĐ-UBND Quyết định số: 2632/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Sơn La 06/10/2014
933 2638/QĐ-UBND Quyết định số: 2638/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La 06/10/2014
934 2637/QĐ-UBND Quyết định số: 2637/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La 06/10/2014
935 84/NQ-HĐND Quyết định số 84/NQ-HĐND cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Sơn La khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 04/10/2014
936 85/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT số: 84/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Sơn La khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 04/10/2014
937 Số: 86/NQ-HĐND Nghị quyết số: Số: 86/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2014 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Sơn La khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 04/10/2014
938 2612/QĐ-UBND Quyết định số: 2612/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Phù Yên 03/10/2014
939 2613/QĐ-UBND Quyết định số: 2613/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Bắc Yên 03/10/2014
940 2614/QĐ-UBND Quyết định số: 2614/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Mai Sơn 03/10/2014
Hiển thị 921 - 940 of 953 kết quả.
của 48