Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
781 131/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 22/03/2016
782 625/QĐ-UBND Quyết định 625/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La 21/03/2016
783 620/QĐ-UBND Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 21/03/2016
784 06/2016/QĐ-UBND Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La 10/03/2016
785 05/2016/QĐ-UBND Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 07/03/2016
786 431/QĐ-UBND Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 về việc ban hành Quy chế Quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với UBND cấp xã 26/02/2016
787 04/CT-UBND Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016 22/02/2016
788 394/QĐ-UBND Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 Về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên và tỷ lệ quy đổi từ sản phẩm tài nguyên ra sản lượng tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/02/2016
789 03/CT-UBND Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2016 Về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 19/02/2016
790 04/2016/QĐ-UBND Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ địa phương tỉnh Sơn La 18/02/2016
791 316/QĐ-UBND Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2016 04/02/2016
792 02/2016/QĐ-UBND Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 04/02/2016
793 03/2016/QĐ-UBND Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 03/02/2016
794 01/2016/QĐ-UBND Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2016 về việc quy định mức trích kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 02/02/2016
795 257/QĐ-UBND Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 01/02/2016
796 247/QĐ-UBND Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 về việc Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016 29/01/2016
797 229/QĐ-UBND Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 về việc Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ ở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 28/01/2016
798 02/CT-UBND Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/01/2016
799 206/QĐ-UBND Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 về việc Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La 26/01/2016
800 205/QĐ-UBND Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 về việc Ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2016 26/01/2016
Hiển thị 781 - 800 of 1.004 kết quả.
của 51