Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
781 110/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 08/07/2015
782 125/NQ-HĐND Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thông qua Danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 08/07/2015
783 128/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Đặt tên Quảng trường tỉnh Sơn La 08/07/2015
784 127/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La 08/07/2015
785 118/NQ-HĐND Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số nội Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII 07/07/2015
786 119/NQ-HĐND Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết những nội dung do UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 9 và thứ 10) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 07/07/2015
787 121/NQ-HĐND Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 07/07/2015
788 122/NQ-HĐND Nghị quyết số 122/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thông qua Đề án "Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat - 1 đến năm 2020" 07/07/2015
789 123/NQ-HĐND Nghị quyết số 123/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2020 07/07/2015
790 106/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2015 07/07/2015
791 107/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 07/07/2015
792 1456/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản đối với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La 02/07/2015
793 1329/QĐ-UBND Quyết định 1329/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành thiết kế mẫu các công trình cấp nước sinh hoạt phân tán thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La 23/06/2015
794 1297/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sơn La 19/06/2015
795 20/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc bàn giao tài sản sau khi kết thúc Đề tài Nghiên cứu sản xuất chất đốt sạch từ phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ, cụm gia đình tại tỉnh Sơn La 19/06/2015
796 1268/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Sơn La 18/06/2015
797 11/CT-UBND Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp 16/06/2015
798 1197/QĐ-UBND Quyết định số 1197/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 10/06/2015
799 1188/QĐ-UBND Quyết định số 1188/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng năm 2015 09/06/2015
800 124/NQ-HĐND Nghị quyết số 124/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Giao biên chế công chức năm 2015 07/06/2015
Hiển thị 781 - 800 of 910 kết quả.
của 46