Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
421 202/QĐ-UBND Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 về việc Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016 26/01/2016
422 57/QĐ-UBND Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 12/01/2016
423 57/QĐ-UBN6 Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016 - 2020 12/01/2016
424 58/QĐ-UBND Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 vê việc Ban hành Kế hoạch phát triển Y, Dược Cổ truyền đến năm 2020 12/01/2016
425 18/CT-UBND Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc tăng cường công tác bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 31/12/2015
426 3402/QĐ-UBND Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 31/12/2015
427 3331/QĐ-UBND Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày ngày 28 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện xe ô tô tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 28/12/2015
428 3263/QĐ-UBND Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 về việc Quy định thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tổ chức và cá nhân tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 23/12/2015
429 3243/QĐ-UBND Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020” tỉnh Sơn La 22/12/2015
430 3241/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 3241/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 22/12/2015
431 3217/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 3217/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 Về việc điều chỉnh Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá phiến sét 18/12/2015
432 138/NQ-HĐND Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La 10/12/2015
433 137/NQ-HĐND Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 10/12/2015
434 118/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016 10/12/2015
435 126/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về việc quy định mức học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh Sơn La từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 10/12/2015
436 117/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 10/12/2015
437 116/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2014 10/12/2015
438 122/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về Kế hoạch đầu tư Công năm 2016 10/12/2015
439 141/NQ-HĐND Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Giao biên chế công chức tỉnh Sơn La năm 2016 10/12/2015
440 140/NQ-HĐND Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020 10/12/2015
Hiển thị 421 - 440 of 624 kết quả.
của 32