Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
421 1006/QĐ-BNN-TT Quyết định số: 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014 - 2015 và giai đoạn 2016-2020 13/05/2014
422 1371/QĐ-UBND Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 02/5/2014 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp cho các tỉnh Bắc Lào năm học 2014 - 2015 bằng nguồn ngân sách tỉnh Sơn La. 02/05/2014
423 991/QĐ-UBND Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Sơn La 29/04/2014
424 68/2013/QĐ-TTg Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2014 của Thủ tướng chính phủ Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 14/11/2013
425 08/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số: 08/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 14/11/2013
426 89/2014/TT-BTC Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/ 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 14/11/2013
427 1844/QĐ-UBND Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 26/08/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình hành động về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013-2020. 26/08/2013
Hiển thị 421 - 427 of 427 kết quả.
của 22