Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
421 18/CT-UBND Chỉ thị Về việc đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017 14/12/2016
422 2988/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
423 23/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất may công nghiệp, giày da trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 14/12/2016
424 18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2017 14/12/2016
425 22/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 14/12/2016
426 17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 14/12/2016
427 21/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La 14/12/2016
428 20/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường tổ chức nấu ăn tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 14/12/2016
429 19/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh 14/12/2016
430 32/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 14/12/2016
431 15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về chế độ, chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La 14/12/2016
432 31/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sơn La 14/12/2016
433 26/NQ-HĐND Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2017 14/12/2016
434 14/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/12/2016
435 16/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 14/12/2016
436 30/NQ-HĐND Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư Công năm 2017 14/12/2016
437 13/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
438 25/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 14/12/2016
439 12/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 14/12/2016
440 11/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Dân quân của tỉnh Sơn La 12/12/2016
Hiển thị 421 - 440 of 775 kết quả.
của 39