Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
421 2768/QĐ-UBND Quyết định số: 2768/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 quy định mức hỗ trợ gạo cho trồng rừng thay thế nương rẫy theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC 16/10/2014
422 2758/QĐ-UBND Quyết định số: 2758/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành Phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các đơn vị nộp tiền 15/10/2014
423 2756/QĐ-UBND Quyết định số: 2756/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun tiêu độc, khử trùng năm 2015 15/10/2014
424 2707/QĐ-UBND Quyết định số: 2707/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 13/10/2014
425 2729/QĐ-UBND Quyết định số: 2729/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc chỉ định tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh Sơn La 13/10/2014
426 2678/QĐ-UBND Quyết định số: 2678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng kiểm tra, thẩm định các dự án “Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 10/10/2014
427 2679/QĐ-UBND Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh 10/10/2014
428 2668/QĐ-UBND Quyết định số: 2668/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt danh mục mua sản phẩm văn hóa cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú 10/10/2014
429 2682/QĐ-UBND Quyết định số: 2682/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề tỉnh Sơn La 10/10/2014
430 2676/QĐ-UBND Quyết định số: 2676/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Sơn La 10/10/2014
431 2663/QĐ-UBND Quyết định số: 2663/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Quỳnh Nhai 09/10/2014
432 2662/QĐ-UBND Quyết định số: 2662/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức thành phố Sơn La 09/10/2014
433 2667/QĐ-UBND Quyết định số: 2667/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2015 09/10/2014
434 2648/QĐ-UBND Quyết định số: 2648/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Vân Hồ tỉnh Sơn La 07/10/2014
435 2636/QĐ-UBND Nghị định Số: 2636/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 Về việc giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 06/10/2014
436 2644/QĐ-UBND Quyết định số: 2644/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp 06/10/2014
437 2632/QĐ-UBND Quyết định số: 2632/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Sơn La 06/10/2014
438 2638/QĐ-UBND Quyết định số: 2638/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La 06/10/2014
439 2637/QĐ-UBND Quyết định số: 2637/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La 06/10/2014
440 84/NQ-HĐND Quyết định số 84/NQ-HĐND cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Sơn La khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 04/10/2014
Hiển thị 421 - 440 of 458 kết quả.
của 23