Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 3200/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Mường Chùm, huyện Mường La thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 22/12/2018
22 3161/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La 20/12/2018
23 53/2018/QĐ-UBND Về việc Quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La 19/12/2018
24 52/2018/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La 16/12/2018
25 3119/QĐ-UBND Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng 16/12/2018
26 3120/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng 16/12/2018
27 51/2018QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004; Quyết định số 18/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004; Quyết định số 16/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La 13/12/2018
28 3117/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. 13/12/2018
29 111/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị số 56/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2025 08/12/2018
30 88/2018/NQ-HĐND Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 08/12/2018
31 89/2018/NQ-HĐND Về việc chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 08/12/2018
32 90/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 08/12/2018
33 91/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2001/NQ-HĐND ngày 12 tháng 01 năm 2001 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn định hướng nội dung hương ước 08/12/2018
34 102/NQ-HĐND Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2019 07/12/2018
35 96/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/12/2018
36 83/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 07/12/2018
37 84/2018/NQ-HĐND Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
38 101/NQ-HĐND Thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy định trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
39 110/NQ-HĐND Thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
40 100/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND tỉnh 07/12/2018
Hiển thị 21 - 40 of 1.105 kết quả.
của 56