Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 901/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sốp Cộp 24/04/2018
22 848/QĐ-UBND Về việc sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phổng Lái - Thuận Châu" cho sản phẩm chè của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 20/04/2018
23 851/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thực hiện trồng rừng thay thế đối với các Chủ đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 20/04/2018
24 862/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018 20/04/2018
25 814/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 18/04/2018
26 788/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục dịch vự sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La 13/04/2018
27 09/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La 10/04/2018
28 730/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018 06/04/2018
29 83/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/04/2018
30 84/NQ-HĐND Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/04/2018
31 73/2018/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 -2020 04/04/2018
32 709/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Châu Thuận 04/04/2018
33 74/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thục hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 04/04/2018
34 75/2018/NQ-HĐND về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 04/04/2018
35 08/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La 04/04/2018
36 76/2018/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 04/04/2018
37 77/NQ-HĐND Về thông qua phương án bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh đẻ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường Quốc lộ (đoạn tránh thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) 04/04/2018
38 77/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tường Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 04/04/2018
39 78/NQ-HĐND Thông qua danh mục hủy bỏ thu hồi đất và chuyển nhượng mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh 04/04/2018
40 72/2018/NQ-HĐND Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La 04/04/2018
Hiển thị 21 - 40 of 723 kết quả.
của 37