Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 13/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
22 25/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 14/12/2016
23 12/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 14/12/2016
24 11/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Dân quân của tỉnh Sơn La 12/12/2016
25 20/NQ-HĐND Nghị quyết Chia tách, thành lập bản thuộc các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Thuận Châu và thành phố Sơn La 12/12/2016
26 10/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 12/12/2016
27 19/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2017 12/12/2016
28 18/NQ-HĐND Nghị quyết Giao biên chế công chức năm 2017 12/12/2016
29 16/NQ-HĐND Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của HĐND tỉnh 12/12/2016
30 42/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/12/2016
31 41/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ xung thêm khoản 3 vào Điều 1 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La 11/12/2016
32 2924/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn năm 2016 - 2020 09/12/2016
33 40/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La 07/12/2016
34 39/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 07/12/2016
35 38/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La 01/12/2016
36 2829/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 25/11/2016
37 17/CT-CTUBND Chỉ thị Về việc nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/11/2016
38 37/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 15/11/2016
39 36/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La 03/11/2016
40 35/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La 03/11/2016
Hiển thị 21 - 40 of 359 kết quả.
của 18