Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 198/QĐ-UBND Quyết định Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 24/01/2017
22 199/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/01/2017
23 07/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cho Tổ chức hành nghề công chứng 23/01/2017
24 06/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La 20/01/2017
25 154/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 20/01/2017
26 05/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng, Phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 16/01/2017
27 02/CT-CTUBND Chỉ thị về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 12/01/2017
28 04/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/01/2017
29 03/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 03/01/2017
30 02/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc sửa đổi một số điều tại quy định ban hành theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai 03/01/2017
31 01/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh 03/01/2017
32 02/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi một số Điều tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND về việc Quy định cụ thể một số điều của Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 43 /2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 03/01/2017
33 3151/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La 31/12/2016
34 3182/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 - 2020 31/12/2016
35 3184/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 31/12/2016
36 20/CT-CTUBND Chỉ thị Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 30/12/2016
37 3085/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về thành lập, đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng, đăng ký hoạt động Văn phòng Luật sư và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp 28/12/2016
38 3076/QĐ-UBND Quyết định Chia tách, thành lập bản thuộc các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Thuận Châu và thành phố Sơn La 27/12/2016
39 3069/QĐ-UBND Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017 26/12/2016
40 2971/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/12/2016
Hiển thị 21 - 40 of 399 kết quả.
của 20