Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 02/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 10/01/2018
22 45/QĐ-UBND Quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2018 10/01/2018
23 11/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 03/01/2018
24 02/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh 'Mộc Châu - Sơn La' và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận 'Bơ Mộc Châu' cho sản phẩm quả bơ của huyện Mộc Châu, Sơn La 02/01/2018
25 03/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh ' Mai Sơn -Sơn La' và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận ' Na Mai Sơn' cho sản phẩm quả na của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 02/01/2018
26 3369/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Sơn La giai doàn 2018-2021 30/12/2017
27 3339/QĐ-UBND Quyết định về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 29/12/2017
28 3341/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình công tác Tư pháp năm 2018 29/12/2017
29 3355/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dướng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 29/12/2017
30 3322/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28/12/2017
31 3300/QĐ-UBND Quyết định công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017 27/12/2017
32 3317/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phầm mềm quản lý đối tượng giám đinh y khoa của Trung tâm Giám định y khoa 27/12/2017
33 3293/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ 26/12/2017
34 3279/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ quyết định số 2299/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Sơn La ( khóa XIV) về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 25/12/2017
35 3266/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 22/12/2017
36 45/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định chi tiết thực hiện điểm b, khoản 3, điều 6, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/12/2017
37 44/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng. nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La 21/12/2017
38 3257/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 21/12/2017
39 43/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La 21/12/2017
40 3247/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017 20/12/2017
Hiển thị 21 - 40 of 634 kết quả.
của 32