Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 2224/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La 07/09/2018
22 2195/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Sơn La 07/09/2018
23 2181/QĐ-UBND Về việc thu hồi và huỷ bỏ hiệu lực thi hành một số quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ để nhà đầu tư nộp tiền vào ngân sách Nhà nước khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Sơn La 06/09/2018
24 2179/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha theo Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh 06/09/2018
25 2169/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 05/09/2018
26 2169/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 05/09/2018
27 2170/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Mến, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ quản lý theo quy hoạch 05/09/2018
28 2144/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất sơ bộ làm căn cứ để mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 2, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 04/09/2018
29 2145/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất sơ bộ làm căn cứ để mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 04/09/2018
30 2149/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất sơ bộ làm căn cứ để mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 04/09/2018
31 2148/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất sơ bộ làm căn cứ để mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 04/09/2018
32 2147/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đất sơ bộ làm căn cứ để mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị bản Buổn, bản Mé, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 04/09/2018
33 2146/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất sơ bộ làm căn cứ để mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La - Lô 5, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 04/09/2018
34 2133/QĐ-UBND Về việc công bố danh sách Tổ chức Giám định tư pháp Xây dựng theo vụ việc 30/08/2018
35 2134/QĐ-UBND Về việc bổ sung khu đất Trường Trung học phổ thông huyện Bắc Yên vào kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2018 trên địa bàn huyện 30/08/2018
36 2136/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản Sơn La tại bản Là, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sơn La quản lý theo quy hoạch 30/08/2018
37 2133/QĐ-UBND Về việc công bố Danh sách Tổ chức Giám định tư pháp Xây dựng theo vụ việc 30/08/2018
38 2135/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí về vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 30/08/2018
39 2120/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 29/08/2018
40 2106/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch đo dạc lập bản đồ địa chính đối với các công ty sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường và phần đất các công ty chuyển giao cho UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La 28/08/2018
Hiển thị 21 - 40 of 910 kết quả.
của 46