Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 2434/QĐ-UBND Quyết định Ban hành danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao 12/09/2017
22 2429/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã 12/09/2017
23 2411/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Chính sách hỗ trợ đất ở; đất sản xuất, nước sinh hoạt, bố trí sắp xếp ổn định dân cư và hỗ trợ tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, bản đặc biệt khó khăn Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020 11/09/2017
24 31/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ miến tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/09/2017
25 2385/QĐ-UBND Quyết định Bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12.01.2017 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08.8.2017 của Chính phủ 06/09/2017
26 2388/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La 06/09/2017
27 2363/ QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 01/09/2017
28 2359/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm học 2017-2018 31/08/2017
29 2342/QĐ-UBND Quyết định về Ban hành quy định về quy trình chỉnh lý tài liệu giấy đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La 30/08/2017
30 30/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La 30/08/2017
31 2347/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt vị trí thi tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017 30/08/2017
32 29/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La 28/08/2017
33 2324/ QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 28/08/2017
34 2309/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn la đến năm 2020 25/08/2017
35 2316/ QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá giống cây ăn quả để hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hai do lũ quét gây ra trên địa bàn huyện Mường La 25/08/2017
36 27/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Sơn La 23/08/2017
37 2269/ QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng thao trường huấn luyện quân sự huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 21/08/2017
38 2279 /QĐ-UBND Quyết định về việc phân công phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông 21/08/2017
39 2268/ QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Chợ trung tâm huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (đợt 1) 21/08/2017
40 2270/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định giá đất để đấu giá và bôi thường giải phóng mặt bằng 21/08/2017
Hiển thị 21 - 40 of 503 kết quả.
của 26