Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 49/NQ-HĐND Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết 317/NQ-HĐND ngày 13/4/2010 của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh đến năm 2020 19/07/2017
22 50/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 19/07/2017
23 51/NQ-HĐND Nghị quyết về đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và một số ngành, đoàn thể tỉnh theo hình thức đối tác công tư (PPP) 19/07/2017
24 52/NQ-HĐND Nghị quyết về đầu tư xây dựng Trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính thành phố Sơn La 19/07/2017
25 53/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 19/07/2017
26 54/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua quy hoạch điều chỉnh , bổ sung phát triển giao thông vận tải tỉnh giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 19/07/2017
27 47/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 19/07/2017
28 20/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định chức nắng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý hoạt động cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/07/2017
29 21/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc phân cấp thẩm định Dự án ( Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/07/2017
30 19/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019 03/07/2017
31 18/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp 28/06/2017
32 17/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 07/06/2017
33 16/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành 05/06/2017
34 15/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/05/2017
35 14/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 17/04/2017
36 13/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chuẩn danh trưởng, phó các phòng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 11/04/2017
37 12/2017/QĐ-UBND Quyết định về viêc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La... 06/04/2017
38 11/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 05/04/2017
39 10/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh 05/04/2017
40 09/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 36 của quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 của UBND tỉnh 30/03/2017
Hiển thị 21 - 40 of 458 kết quả.
của 23