Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 14/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng; giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La 25/06/2018
22 1493/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/06/2018
23 13/2018/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố 20/06/2018
24 1373/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La 14/06/2018
25 1347/QĐ-UBND Ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La 12/06/2018
26 1345/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ) tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 12/06/2018
27 1323/QĐ-UBND Về việc bổ sung 05 điểm mỏ cát trên sông Đà thuộc địa phận các huyện Mai Sơn, Bắc Yên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La 08/06/2018
28 1313/QĐ-UBND Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Sơn La giai đoạn 2018-2021 06/06/2018
29 1287/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước Bắt Đông, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu 04/06/2018
30 1299/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 04/06/2018
31 1288/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước Chiềng Sinh, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La 04/06/2018
32 1289/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước Viện 6, xã Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 04/06/2018
33 1290/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước Chiềng Pấc, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu 04/06/2018
34 1291/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước KM7, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 04/06/2018
35 1292/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước Ủy ban, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 04/06/2018
36 1293/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước Bưu điện, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu 04/06/2018
37 1294/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại giếng khoan KM13, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thuộc Trạm cấp nước Chiềng Sinh 04/06/2018
38 1283/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 04/06/2018
39 1295/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước 19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 04/06/2018
40 1284/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước Quỳnh Nhai, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai 04/06/2018
Hiển thị 21 - 40 of 798 kết quả.
của 40