Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
361 3263/QĐ-UBND Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 về việc Quy định thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tổ chức và cá nhân tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 23/12/2015
362 3243/QĐ-UBND Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020” tỉnh Sơn La 22/12/2015
363 3241/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 3241/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 22/12/2015
364 3217/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 3217/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 Về việc điều chỉnh Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá phiến sét 18/12/2015
365 138/NQ-HĐND Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La 10/12/2015
366 137/NQ-HĐND Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 10/12/2015
367 118/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016 10/12/2015
368 126/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về việc quy định mức học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh Sơn La từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 10/12/2015
369 117/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 10/12/2015
370 116/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2014 10/12/2015
371 122/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về Kế hoạch đầu tư Công năm 2016 10/12/2015
372 141/NQ-HĐND Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Giao biên chế công chức tỉnh Sơn La năm 2016 10/12/2015
373 140/NQ-HĐND Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020 10/12/2015
374 125/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La 10/12/2015
375 124/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015
376 129/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 129/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, suối, hồ để đi học 10/12/2015
377 123/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh 10/12/2015
378 128/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015
379 119/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015
380 127/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc Sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La 10/12/2015
Hiển thị 361 - 380 of 557 kết quả.
của 28