Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
361 2971/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/12/2016
362 33/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thông qua Danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 14/12/2016
363 29/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 14/12/2016
364 28/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 14/12/2016
365 27/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2017 14/12/2016
366 18/CT-UBND Chỉ thị Về việc đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017 14/12/2016
367 2988/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
368 23/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất may công nghiệp, giày da trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 14/12/2016
369 18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2017 14/12/2016
370 22/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 14/12/2016
371 17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 14/12/2016
372 21/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La 14/12/2016
373 20/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường tổ chức nấu ăn tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 14/12/2016
374 19/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh 14/12/2016
375 32/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 14/12/2016
376 15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về chế độ, chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La 14/12/2016
377 31/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sơn La 14/12/2016
378 26/NQ-HĐND Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2017 14/12/2016
379 14/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/12/2016
380 16/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 14/12/2016
Hiển thị 361 - 380 of 720 kết quả.
của 36