Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
361 07/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh 03/08/2016
362 1869/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La 03/08/2016
363 1848/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/08/2016
364 13/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/08/2016
365 16/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/08/2016
366 17/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 02/08/2016
367 1748/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La 20/07/2016
368 1732/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Sơn La 19/07/2016
369 1716/QĐ-UBND Quyết định số 1716/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2016 15/07/2016
370 1714 /QĐ-UBND Quyết định số 1714 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành; điều chỉnh thời gian thi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính 15/07/2016
371 14/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La 13/07/2016
372 15/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 12/07/2016
373 1675/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/07/2016
374 1653/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2017 06/07/2016
375 1650/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 05/07/2016
376 13/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 04/07/2016
377 1516/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Sơn La 28/06/2016
378 1517/QĐ-UBND Quyết định Về việc sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Sơn La 28/06/2016
379 1511/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 27/06/2016
380 1492/QĐ-UBND Quyết định Về việc cho phép tiếp tục thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 23/06/2016
Hiển thị 361 - 380 of 634 kết quả.
của 32