Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
361 42/2015/QĐ-UBND Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 về ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La 31/12/2014
362 120/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2016 10/12/2014
363 143/NQ- HĐND Nghị quyết số 143/NQ- HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu - đợt 1 10/12/2014
364 142/NQ-HĐND Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2016 10/12/2014
365 36/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 36/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La 09/12/2014
366 2301/QĐ-UBNĐ Quyết định số 2301/QĐ-UBNĐ ngày 19 tháng 08 năm 2014 ban hành kế hoạch tiển khai Đề án thực hiện " Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và tự do cam hết hôm nhân không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lao địa bàn tỉnh Sơn La 05/12/2014
367 3317/QĐ-UBND Quyết định số: 3317/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 quy định cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 02/12/2014
368 112/2014/NĐ-CP Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền 21/11/2014
369 27/2014/QĐ-UBND Quyết định số: 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 Sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 14/11/2014
370 31/2014/QĐ-UBND Quyết định số: 31/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phàn mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La 13/11/2014
371 2050/QĐ-TTg Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 12/11/2014
372 28/2014/QĐ-UBND Quyết định số: 28/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình” thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011 - 2015 04/11/2014
373 1984/QĐ-TTg Quyết định số 1984/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020. 31/10/2014
374 25/2014/QĐ-UBND Quyết định số: 25/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 Về việc ban hành quy định tạm vay các nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa sử dụng cho các dự án trọng điểm, cấp thiết để đẩy nhanh tiến độ trên địa bàn huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La 30/10/2014
375 2819/QĐ-UBND Quyết định số: 2819/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt kế hoạch cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ học kỳ I năm học 2014 - 2015 23/10/2014
376 2806/QĐ-UBND Quyết định số: 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 21/10/2014
377 2792/QĐ-UBND Quyết định số: 2792/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển 20/10/2014
378 2790/QĐ-UBND Quyết định số: 2790/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 07 đơn vị tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 20/10/2014
379 2796/QĐ-UBND Quyết định số: 2796/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 08 tháng 09 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20/10/2014
380 23/2014/QĐ-UBND Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 20/10/2014
Hiển thị 361 - 380 of 421 kết quả.
của 22