Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
361 27/2015/QĐ-UBND Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La 21/08/2015
362 26/2015/QĐ-UBND Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định mức thu phí chợ theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 07/08/2015
363 25/2015/QĐ-UBND Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 07/08/2015
364 13/CT-UBND CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh 04/08/2015
365 1680/QĐ-UBND Quyết định 1680/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La 03/08/2015
366 24/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La 30/07/2015
367 23/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La 28/07/2015
368 22/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 27/07/2015
369 83/KH-UBND Triển khai Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/07/2015
370 21/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 15/07/2015
371 126/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 08/07/2015
372 108/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm% phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015 08/07/2015
373 109/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bổ sung nội dung Điều 1, Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La 08/07/2015
374 110/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 08/07/2015
375 125/NQ-HĐND Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thông qua Danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 08/07/2015
376 128/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Đặt tên Quảng trường tỉnh Sơn La 08/07/2015
377 127/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La 08/07/2015
378 118/NQ-HĐND Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số nội Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII 07/07/2015
379 119/NQ-HĐND Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết những nội dung do UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 9 và thứ 10) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 07/07/2015
380 121/NQ-HĐND Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 07/07/2015
Hiển thị 361 - 380 of 503 kết quả.
của 26