Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
321 36/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh 15/03/2017
322 34/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 15/03/2017
323 24/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
324 31/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 15/03/2017
325 35/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2017
326 32/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 15/03/2017
327 25/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoản kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
328 36/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2017
329 26/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
330 34/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
331 37/NQ-HĐND Nghị quyết về thông qua Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 15/03/2017
332 38/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân bổ các nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2017 15/03/2017
333 35/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh 15/03/2017
334 43/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về quy định mức chi đối với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
335 39/NQ-HĐND Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa tỉnh giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030 15/03/2017
336 27/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa và nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
337 40/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 15/03/2017
338 42/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh 15/03/2017
339 39/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ thành lập trường mầm non tu thục trên địa bàn tỉnh 15/03/2017
340 551/QĐ-UBND Quyết định Ban hành đơn giá cây giống, mắt ghép một số loại cây ăn quả phục vụ các chương trình, dự án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/03/2017
Hiển thị 321 - 340 of 723 kết quả.
của 37