Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
321 24/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La 30/07/2015
322 23/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La 28/07/2015
323 22/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 27/07/2015
324 83/KH-UBND Triển khai Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/07/2015
325 21/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 15/07/2015
326 126/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 08/07/2015
327 108/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm% phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015 08/07/2015
328 109/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bổ sung nội dung Điều 1, Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La 08/07/2015
329 110/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 08/07/2015
330 125/NQ-HĐND Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thông qua Danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 08/07/2015
331 128/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Đặt tên Quảng trường tỉnh Sơn La 08/07/2015
332 127/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La 08/07/2015
333 118/NQ-HĐND Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số nội Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII 07/07/2015
334 119/NQ-HĐND Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết những nội dung do UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 9 và thứ 10) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 07/07/2015
335 121/NQ-HĐND Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 07/07/2015
336 122/NQ-HĐND Nghị quyết số 122/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thông qua Đề án "Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat - 1 đến năm 2020" 07/07/2015
337 123/NQ-HĐND Nghị quyết số 123/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2020 07/07/2015
338 106/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2015 07/07/2015
339 107/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 07/07/2015
340 1456/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản đối với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La 02/07/2015
Hiển thị 321 - 340 of 458 kết quả.
của 23