Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
321 2617/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Đề án tổ chức lại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông cấp huyện của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo 01/11/2016
322 29/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ 31/10/2016
323 2572/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun tiêu độc khử trùng năm 2017 31/10/2016
324 2508/QĐ-UBND Quyết định Về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 26/10/2016
325 28/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 17/10/2016
326 2457/QĐ-UBND Quyết định Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/10/2016
327 2442/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định giá dịch vụ tại một số nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/10/2016
328 27/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2011; Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007; Chỉ thị số 42/2010/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh 11/10/2016
329 2405/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 11/10/2016
330 2413/QĐ-UBND Quyết định Về Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/10/2016
331 2389/QĐ-UBND Quyết định số: 2389/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La 10/10/2016
332 26/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 07/10/2016
333 2360/QĐ-UBND Quyết định Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp đổi Giấy phép lái xe và cấp phép liên vận Việt - Lào theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải 06/10/2016
334 25/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La 05/10/2016
335 2299/QĐ-UBND Quyết định Về việc thực hiện Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Sơn La (khoá XIV) về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 26/09/2016
336 2289/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 26/09/2016
337 16/CT-CTUBND Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm, sử dụng đất rừng trái pháp luật 21/09/2016
338 15/CT-CTUBND Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 15/09/2016
339 2211/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thực hiện công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, giai đoạn 2017 - 2020 15/09/2016
340 2186/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 13/09/2016
Hiển thị 321 - 340 of 634 kết quả.
của 32