Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
321 124/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015
322 129/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 129/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, suối, hồ để đi học 10/12/2015
323 123/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh 10/12/2015
324 128/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015
325 119/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015
326 127/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc Sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La 10/12/2015
327 39/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 39/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Trưởng, Phó phòng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Sơn La 09/12/2015
328 40/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 40/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòngTài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 09/12/2015
329 133/NQ-HĐND Nghị quyết 133/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2015 Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết những nội dung do UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 10 và thứ 11) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 08/12/2015
330 134/NQ-HĐND Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2015 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016 08/12/2015
331 35/2015/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 04/12/2015
332 3044/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La 04/12/2015
333 16/CT-UBND Chỉ thị Về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 03/12/2015
334 34/2015/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành quy định khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/12/2015
335 2982/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định mức giá bán Báo Sơn La 30/11/2015
336 42/QĐĐC-CB Quyết định đính chính Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La 30/11/2015
337 2953/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra năm 2016 26/11/2015
338 3242/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 3242/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2016 22/11/2015
339 3244/QĐ-UBND Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 22/11/2015
340 33/2015/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy định hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 20/11/2015
Hiển thị 321 - 340 of 503 kết quả.
của 26