Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
321 14/CT-UBND Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 12/09/2016
322 2172/QĐ-UBND Quyết định Quy định về khuyến nông viên xã trên địa bàn tỉnh Sơn La 09/09/2016
323 23/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La 23/08/2016
324 22/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Qui chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kì 2016 - 2021. 18/08/2016
325 1952/QĐ-UBND Quyết định Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020 12/08/2016
326 21/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải 11/08/2016
327 1925/QĐ- UBND Quyết định Về việc ban hành phương án triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La 10/08/2016
328 05/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 04/08/2016
329 04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 04/08/2016
330 03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 04/08/2016
331 19/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trên địa bàn tỉnh Sơn La 04/08/2016
332 06/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp 04/08/2016
333 02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND, Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND, Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND và Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 03/08/2016
334 13/NQ-HĐND Nghị quyết Về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/08/2016
335 01/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/08/2016
336 12/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 03/08/2016
337 09/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh 03/08/2016
338 08/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc trang bị sách giáo khoa cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập để phục vụ học sinh diện chính sách trên địa bàn tỉnh 03/08/2016
339 18/2016/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La 03/08/2016
340 07/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh 03/08/2016
Hiển thị 321 - 340 of 613 kết quả.
của 31