Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 07/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cho Tổ chức hành nghề công chứng 23/01/2017
2 03/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ xung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 03/01/2017
3 02/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi một số Điều tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND về việc Quy định cụ thể một số điều của Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 43 /2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 03/01/2017
4 3151/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La 31/12/2016
5 29/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 14/12/2016
6 28/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 14/12/2016
7 27/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2017 14/12/2016
8 18/CT-UBND Chỉ thị Về việc đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017 14/12/2016
9 2988/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
10 23/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất may công nghiệp, giày da trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 14/12/2016
11 18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2017 14/12/2016
12 22/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 14/12/2016
13 17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 14/12/2016
14 21/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La 14/12/2016
15 20/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường tổ chức nấu ăn tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 14/12/2016
16 19/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh 14/12/2016
17 15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về chế độ, chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La 14/12/2016
18 26/NQ-HĐND Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2017 14/12/2016
19 14/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/12/2016
20 16/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 14/12/2016
Hiển thị 1 - 20 of 359 kết quả.
của 18