Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3151/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La 31/12/2016
2 18/CT-UBND Chỉ thị Về việc đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017 14/12/2016
3 2988/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
4 18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2017 14/12/2016
5 17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 14/12/2016
6 15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về chế độ, chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La 14/12/2016
7 14/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/12/2016
8 13/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
9 12/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 14/12/2016
10 11/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Dân quân của tỉnh Sơn La 12/12/2016
11 10/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 12/12/2016
12 42/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/12/2016
13 41/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ xung thêm khoản 3 vào Điều 1 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La 11/12/2016
14 2924/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn năm 2016 - 2020 09/12/2016
15 40/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La 07/12/2016
16 39/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 07/12/2016
17 38/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La 01/12/2016
18 2829/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 25/11/2016
19 17/CT-CTUBND Chỉ thị Về việc nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/11/2016
20 36/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La 03/11/2016
Hiển thị 1 - 20 of 340 kết quả.
của 17