Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 36/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La 03/11/2016
2 35/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La 03/11/2016
3 33/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 03/11/2016
4 34/2016/QĐ-UBND Quyết đinh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trưởng phó các phòng, đon vị thuộc Sở thông tin và Truyền thông; trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 03/11/2016
5 32/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 03/11/2016
6 30/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định Lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 02/11/2016
7 2617/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Đề án tổ chức lại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông cấp huyện của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo 01/11/2016
8 29/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ 31/10/2016
9 2572/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun tiêu độc khử trùng năm 2017 31/10/2016
10 2508/QĐ-UBND Quyết định Về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 26/10/2016
11 28/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 17/10/2016
12 2457/QĐ-UBND Quyết định Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/10/2016
13 2442/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định giá dịch vụ tại một số nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/10/2016
14 27/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2011; Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007; Chỉ thị số 42/2010/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh 11/10/2016
15 2405/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 11/10/2016
16 2413/QĐ-UBND Quyết định Về Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/10/2016
17 26/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 07/10/2016
18 2360/QĐ-UBND Quyết định Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp đổi Giấy phép lái xe và cấp phép liên vận Việt - Lào theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải 06/10/2016
19 24/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và Quy trình đánh giá, phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy 05/10/2016
20 24/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và Quy trình đánh giá, phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy 05/10/2016
Hiển thị 1 - 20 of 321 kết quả.
của 17