Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2430/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp,quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/09/2017
2 2433/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 12/09/2017
3 2434/QĐ-UBND Quyết định Ban hành danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao 12/09/2017
4 31/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ miến tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/09/2017
5 2388/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La 06/09/2017
6 2359/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm học 2017-2018 31/08/2017
7 30/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La 30/08/2017
8 29/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La 28/08/2017
9 27/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Sơn La 23/08/2017
10 2270/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định giá đất để đấu giá và bôi thường giải phóng mặt bằng 21/08/2017
11 26/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La 16/08/2017
12 25/2017/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La 16/08/2017
13 24/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 09/08/2017
14 23/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưởng đài, Phó Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La 31/07/2017
15 22/2017/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số Điều của quy trình công nhận sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 26/07/2017
16 58/2017/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 ,Điều 1 Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về Quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh 21/07/2017
17 48/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
18 49/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích hộ gia đình , cá nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở 21/07/2017
19 50/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về định mức kinh phí tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
20 44/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nai, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 21/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 470 kết quả.
của 24