Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3011/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đoạn từ cầu Dây Văng đến đường tỉnh lộ 106 (lần 4, giai đoạn 1) 06/12/2018
2 3007/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La chỉ đạo 05/12/2018
3 2988/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật dự án Khu đô thị tại bản Buổn, bản Mé, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La 02/12/2018
4 2976/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 1 năm 2019 29/11/2018
5 2962/QĐ-UBND Giao cơ quan điều phối Chương trình đối tác phát triển doanh nghiệp Việt Nam - Australia trong ngành nước do Chính phủ Australia tài trợ trên địa bàn tỉnh Sơn La 28/11/2018
6 2941/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Huy Hạ, huyện Phù Yên thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
7 2929/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
8 2931/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
9 2944/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Tường Phù, huyện Phù Yên thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
10 2932/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Mai và xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018. 26/11/2018
11 2933/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Mường Và, huyện Sốp Cộp thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
12 2934/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
13 2928/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
14 2936/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
15 2927/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Pi Toong, huyện Mường La thuộc dự án “ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
16 2935/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
17 2937/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Quang Huy và xã Huy Tân, huyện Phù Yên thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
18 2938/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Huy Bắc, huyện Phù Yên thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
19 2940/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Gia Phù, huyện Phù Yên thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018. 26/11/2018
20 2930/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 26/11/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.047 kết quả.
của 53