Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 27/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012; Quyết định số 01/2014/NĐ-UBND ngày 13/1/2014; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26/6/2011; Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 18/01/2007; Chỉ thị số 42/2010/CT-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh 11/10/2016
2 26/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 07/10/2016
3 24/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và Quy trình đánh giá, phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy 05/10/2016
4 24/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và Quy trình đánh giá, phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy 05/10/2016
5 25/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La 05/10/2016
6 2289/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 26/09/2016
7 16/CT-CTUBND Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm, sử dụng đất rừng trái pháp luật 21/09/2016
8 15/CT-CTUBND Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 15/09/2016
9 2211/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thực hiện công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, giai đoạn 2017 - 2020 15/09/2016
10 2186/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 13/09/2016
11 2185/QĐ-UBND Quyết định Về việc Quy định tạm thời về khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ; chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn tập trung bán trú và quản lý học sinh ăn, ở bán trú tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La 13/09/2016
12 14/CT-UBND Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 12/09/2016
13 2172/QĐ-UBND Quyết định Quy định về khuyến nông viên xã trên địa bàn tỉnh Sơn La 09/09/2016
14 23/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La 23/08/2016
15 22/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Qui chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kì 2016 - 2021. 18/08/2016
16 1952/QĐ-UBND Quyết định Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020 12/08/2016
17 21/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải 11/08/2016
18 1925/QĐ- UBND Quyết định Về việc ban hành phương án triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La 10/08/2016
19 05/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 04/08/2016
20 04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 04/08/2016
Hiển thị 1 - 20 of 304 kết quả.
của 16