Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1122/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng ao cá Bác Hồ, thành phố Sơn La 18/05/2018
2 1115/QĐ-UBND Về việc bổ sung 04 khu đất vào kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2018 trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 17/05/2018
3 11/2018/QĐ-UBND Quy định mức thu giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 16/05/2018
4 12/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La 15/05/2018
5 1081/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định ban hành kèm theo Quyết định 3388/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh về quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2018 11/05/2018
6 1058/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán và lựa chọn kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng dược liệu và vị thuốc cổ truyền năm 2018 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La 10/05/2018
7 1051/QĐ-UBND Ban hanh Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 09/05/2018
8 1051/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 09/05/2018
9 1013/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 07/05/2018
10 1014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về việc mời, tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương 07/05/2018
11 994/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư 07/05/2018
12 944/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tiếp) 07/05/2018
13 990/QĐ-UBND Về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể “Khoai sọ – Thuận Châu ” cho sản phẩm khoai sọ của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 04/05/2018
14 965/QĐ-UBND Về việc ban hành Phương án điều tra diện tích, sản lượng và doanh thu một số cây trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La 03/05/2018
15 955/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018 02/05/2018
16 892/QĐ-UBND Về việc đính chính tiết a điểm 1.1, tiết a điểm 1.2, Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La 24/04/2018
17 904/QĐ-UBND Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La 24/04/2018
18 901/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sốp Cộp 24/04/2018
19 848/QĐ-UBND Về việc sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phổng Lái - Thuận Châu" cho sản phẩm chè của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 20/04/2018
20 851/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thực hiện trồng rừng thay thế đối với các Chủ đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 20/04/2018
Hiển thị 1 - 20 of 720 kết quả.
của 36