VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Kế hoạch số 173/KH-UBND Tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ...
Văn bản chỉ đạo | 19-10-2017
Kế hoạch số 173/KH-UBND Tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2012-2020.
Kế hoạch số 161/KH-UBND Tổ chức phong trào thi đua " Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 17-10-2017
Kế hoạch số 161/KH-UBND Tổ chức phong trào thi đua " Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017-2020.
Quyết định số 2622/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban quản lý rừng huyện Sốp Cộp
Văn bản chỉ đạo | 17-10-2017
Quyết định số 2622/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban quản lý rừng huyện Sốp Cộp.
Quyết định số 2657/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong ' Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Đông, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La' ( tính đến 8/8/2017)
Văn bản chỉ đạo | 17-10-2017
Quyết định số 2657/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong ' Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Đông, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La' ( tính đến 8/8/2017).
Báo cáo số 120/BC-PCTT Tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ từ 10 - 12/10/2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 17-10-2017
Báo cáo số 120/BC-PCTT Tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ từ 10 - 12/10/2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 170/KH-UBND Triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Văn bản chỉ đạo | 16-10-2017
Kế hoạch số 170/KH-UBND Triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Quyết định số 2649/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020...
Văn bản chỉ đạo | 13-10-2017
Quyết định số 2649/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn...
Báo cáo số 118/BC-PCTT Tình hình thiệt hại do thiên tai, mưa lũ từ 10-11/10/2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 13-10-2017
Báo cáo số 118/BC-PCTT Tình hình thiệt hại do thiên tai, mưa lũ từ 10-11/10/2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 166/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
Văn bản chỉ đạo | 12-10-2017
Kế hoạch số 166/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Công văn số 3293/UBND-KT Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập
Văn bản chỉ đạo | 12-10-2017
Công văn số 3293/UBND-KT Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập.
Kế hoạch số 162/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án ' Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016' đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 11-10-2017
Kế hoạch số 162/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án ' Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016' đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 159/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 11-10-2017
Kế hoạch số 159/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 05-10-2017
Để thống nhất đầu mối về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngày 17/8/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La
Báo cáo tình hình phát triển, chế biến và tiêu thụ Chanh leo trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 04-10-2017
Báo cáo tình hình phát triển, chế biến và tiêu thụ Chanh leo trên địa bàn tỉnh Sơn La
Quyết định số 2452/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt kế hoạch thi tuyển chức danh Chi cục trưởng, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Văn bản chỉ đạo | 27-09-2017
Quyết định số 2452/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt kế hoạch thi tuyển chức danh Chi cục trưởng, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
Công văn số 3058/UBND-KT Về việc thông báo bổ sung tuyến đường Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Văn bản chỉ đạo | 26-09-2017
Công văn số 3058/UBND-KT Về việc thông báo bổ sung tuyến đường Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Kế hoạch số 157/KH-UBND Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 26-09-2017
Kế hoạch số 157/KH-UBND Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La.
Công văn số 3047/UBND-KGVX Về việc rà soát quy hoạch hệ thống máy chủ, hệ thống cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo | 26-09-2017
Công văn số 3047/UBND-KGVX Về việc rà soát quy hoạch hệ thống máy chủ, hệ thống cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Báo cáo số 65/BC-VPUB Sơ kết 03 tháng đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động
Văn bản chỉ đạo | 21-09-2017
Báo cáo số 65/BC-VPUB Sơ kết 03 tháng đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động.
Quyết định số 2454/QĐ-UBND Về việc tặng danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh " năm học 2016 -2017
Văn bản chỉ đạo | 21-09-2017
Quyết định số 2454/QĐ-UBND Về việc tặng danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh " năm học 2016 -2017.
Kế hoạch số 152/KH-UBND Tổ chức hội nghị kết nối chuỗi phát triển sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 21-09-2017
Kế hoạch số 152/KH-UBND Tổ chức hội nghị kết nối chuỗi phát triển sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2017.
Công văn số 2999/UBND-NC Về việc chấn chỉnh việc sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ
Văn bản chỉ đạo | 21-09-2017
Công văn số 2999/UBND-NC Về việc chấn chỉnh việc sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Kế hoạch số 148/KH-UBND Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 22 ( tháng 10/2017), ngày " Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" lần thứ 16 ( ngày 04/10/2017)
Văn bản chỉ đạo | 20-09-2017
Kế hoạch số 148/KH-UBND Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 22 ( tháng 10/2017), ngày " Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" lần thứ 16 ( ngày 04/10/2017).
Công văn số 908/STTTT-CNTT Về việc thông báo địa chỉ hòm thư chung của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 20-09-2017
Công văn số 908/STTTT-CNTT Về việc thông báo địa chỉ hòm thư chung của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh.
Công văn số 1786/SKHĐT-ĐTTĐGS Về việc đăng kí tập huấn công tác đấu thầu qua mạng cho nhà thầu, nhà đầu tư
Văn bản chỉ đạo | 15-09-2017
Công văn số 1786/SKHĐT-ĐTTĐGS Về việc đăng kí tập huấn công tác đấu thầu qua mạng cho nhà thầu, nhà đầu tư.
Hiển thị 1 - 25 of 768 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 31

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 35586198
Số người đang truy cập: 83