VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Văn bản chỉ đạo | 23-04-2018
Ngày 19/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp về lĩnh vực hòa giải thương mại.
Công khai Ngân sách trên Cổng/Trang Thông tin điện tử
Văn bản chỉ đạo | 23-04-2018
Thực hiện Công văn số 3949/BTC-NSNN ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015. Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1271/UBND-TH về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật...
UBND tỉnh Sơn La đề xuất đặt hàng 03 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện tại Sơn La năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2018
Thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/ 2015 của Thủ tướng...
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 20-04-2018
Ngày 13/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, nhằm đánh giá chất lượng giáo dục, lấy kết quả để công nhận thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp bậc THPT, đồng thời cung...
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 19-04-2018
Ngày 09/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Kế hoạch số 76/KH-UBND Tham gia Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018, tại tỉnh Hà Giang Kế hoạch số 75/KH-UBND Thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình Kế hoạch số 74/KH-UBND Tổ chức thực hiện ' Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam' năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 17-04-2018
Kế hoạch số 74/KH-UBND Tổ chức thực hiện ' Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam' năm 2018.
Kế hoạch số 73/KH-UBND Về việc triển khai việc thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 17-04-2018
Kế hoạch số 73/KH-UBND Về việc triển khai việc thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 72/KH-UBND Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 17-04-2018
Kế hoạch số 72/KH-UBND Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đến năm 2020.
Kế hoạch số 71/KH-UBND Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Văn bản chỉ đạo | 17-04-2018
Kế hoạch số 71/KH-UBND Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Thông báo số 40/TB-UBND về việc thu hồi khoảng 5.300 m2 đất của Công ty cổ phần thủy sản Sơn La và UBND phường Chiềng Lề tại tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La để xây dựng hồ dự trữ nước thô
Văn bản chỉ đạo | 13-04-2018
Thông báo số 40/TB-UBND về việc thu hồi khoảng 5.300 m2 đất của Công ty cổ phần thủy sản Sơn La và UBND phường Chiềng Lề tại tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La để xây dựng hồ dự trữ nước thô
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 12-04-2018
Ngày 06/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018.
Tăng cường xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 11-04-2018
Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công văn số 1131/UBND-NC ngày 10/4/2018 về việc tăng cường xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.
Công văn 1124/UBND-TH về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Văn bản chỉ đạo | 11-04-2018
Công văn 1124/UBND-TH về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi
Tin văn hoá - xã hội | 10-04-2018
Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Để triển khai thi hành Luật Thủy lợi kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, trên cơ sở các nội dung quy định của Luật, ngày 26/3/2018...
Xây dựng 84 văn bản dự thảo trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh qúy II năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 10-04-2018
Ngày 04/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục nội dung trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh qúy II năm 2018.
Báo cáo số 141/BC-STC kết quả thực hiện dự toán ngân sách Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 10-04-2018
Báo cáo số 141/BC-STC kết quả thực hiện dự toán ngân sách Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018.
Công văn số 1067/UBND-KT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 05-04-2018
Ngày 29/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.
Kế hoạch Xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản, thủy sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La năm 2018
Tin Tức Sự Kiện | 05-04-2018
Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm mở rộng thị trường trong tỉnh, trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Sơn La, ngày 30/3/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về xúc tiến thương mại tiêu thụ...
Công văn số 1011/UBND-TH về việc chỉ đạo điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý II/2018
Văn bản chỉ đạo | 05-04-2018
Công văn số 1011/UBND-TH về việc chỉ đạo điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý II/2018
Công văn số 1001/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Văn bản chỉ đạo | 05-04-2018
Công văn số 1001/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Công văn số 990/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch số 61/KH-UBND về xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản, thủy sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La năm 2018
Hiển thị 1 - 25 of 862 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 35

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39839768
Số người đang truy cập: 15