VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Công văn số 204/PCTT&TKCN Về việc khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với cơn bão Hato
Văn bản chỉ đạo | 23-08-2017
Công văn số 204/PCTT&TKCN Về việc khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với cơn bão Hato.
Kế hoạch số 141/KH-UBND Thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 23-08-2017
Kế hoạch số 141/KH-UBND Thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018.
Công văn số 2636/UBND-KT Về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La...
Văn bản chỉ đạo | 22-08-2017
Công văn số 2636/UBND-KT Về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của công ty TNHH xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam để...
Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 22-08-2017
Ngày 21/7/2017, HĐND tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND về Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 21-08-2017
Ngày 21/7/2017, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm...
Công văn số 425/VPUB-KGVX Về việc thực hiện công văn số 2436/UBND-TH ngày 07/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 18-08-2017
Công văn số 425/VPUB-KGVX Về việc thực hiện công văn số 2436/UBND-TH ngày 07/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Văn bản chỉ đạo | 18-08-2017
Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.
Thông báo việc sử dụng giấy đăng ký phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp tại các tổ chức tín dụng
An toàn gian thông | 18-08-2017
Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tư Pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; nhằm thông báo việc sử dụng giấy đăng ký phương tiện tham gia giao...
Kế hoạch số 138/KH-UBND Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 17-08-2017
Kế hoạch số 138/KH-UBND Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017.
Công điện số 38/CĐ-TW Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống thiên tai
Văn bản chỉ đạo | 17-08-2017
Công điện số 38/CĐ-TW Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống thiên tai.
Chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021
Văn bản chỉ đạo | 17-08-2017
Ngày 21/7/2017, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021.
Quyết định số 2167/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 17-08-2017
Quyết định số 2167/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 2166/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại ứng dụng Công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 16-08-2017
Quyết định số 2166/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại ứng dụng Công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 139/KH-UBND Triển khai thực hiện nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 16-08-2017
Kế hoạch số 139/KH-UBND Triển khai thực hiện nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 137/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách...
Văn bản chỉ đạo | 16-08-2017
Kế hoạch số 137/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn...
Công văn số 2490/UBND-NC Về việc thực hiện một số giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Văn bản chỉ đạo | 15-08-2017
Công văn số 2490/UBND-NC Về việc thực hiện một số giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
Quyết định số 2172/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn nghiệp vụ chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo | 11-08-2017
Quyết định số 2172/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn nghiệp vụ chuyên ngành.
Quyết định số 2176/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 11-08-2017
Quyết định số 2176/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2017.
Quyết định số 3081/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 10-08-2017
Quyết định số 3081/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 3324/QĐ-UBND Về việc phê duyệt " Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
Văn bản chỉ đạo | 10-08-2017
Quyết định số 3324/QĐ-UBND Về việc phê duyệt " Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".
Quyết định số 1711/QĐ-UBND Về việc đổi tên Trung tâm công báo tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 09-08-2017
Quyết định số 1711/QĐ-UBND Về việc đổi tên Trung tâm công báo tỉnh Sơn La.
Danh sách các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 09-08-2017
Danh sách các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Công văn số 2408/UBND-KT Về việc đảm bảo an toàn khu vực dự án thủy điện nhỏ trong mùa mưa lũ năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 08-08-2017
Công văn số 2408/UBND-KT Về việc đảm bảo an toàn khu vực dự án thủy điện nhỏ trong mùa mưa lũ năm 2017.
Quyết định số 1947/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SỞ Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn bản chỉ đạo | 08-08-2017
Quyết định số 1947/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SỞ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quyết định số 2097/QĐ-UBND Bổ sung Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 07-08-2017
Quyết định số 2097/QĐ-UBND Bổ sung Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.
Hiển thị 1 - 25 of 722 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 29

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 33951042
Số người đang truy cập: 56