VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp Luật Lao động của doanh nghiệp
Văn bản chỉ đạo | 22-10-2018
Ngày 17/10/2018, Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH về quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp Luật Lao động của doanh nghiệp.
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Văn bản chỉ đạo | 22-10-2018
Ngày 08/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT- BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về...
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Văn bản chỉ đạo | 22-10-2018
Ngày 29/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Văn bản chỉ đạo | 22-10-2018
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
Văn bản chỉ đạo | 22-10-2018
Ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình quản lý, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kết quả thực hiện Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 22-10-2018
Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện; những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kết quả thực hiện Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa...
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 22-10-2018
Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cvới nội dông tác bảo đảm an inh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư...
Nghị định về Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Văn bản chỉ đạo | 21-10-2018
Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 - 5 tuổi năm 2018 – 2019
Văn bản chỉ đạo | 21-10-2018
Ngày 15/10/2018, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 6193/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 - 5 tuổi năm 2018 - 2019.
Cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí đến năm 2020 – 2021
Văn bản chỉ đạo | 21-10-2018
Ngày 16/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí đến năm 2020 - 2021.
Tăng cường công tác khám, phân loại, điều trị bệnh sởi, tay chân miệng và sốt xuất huyết Dengue
Văn bản chỉ đạo | 18-10-2018
Ngày 09//10/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1242/KCB-NV về việc tăng cường trong công tác khám, phân loại, điều trị bệnh sởi, tay chân miệng (TCM) và sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nhằm chống quá tải, giảm lây nhiễm...
Kế hoạch dự phòng và giám sát HIV kháng thuốc, giai đoạn 2019 – 2023
Văn bản chỉ đạo | 18-10-2018
Ngày 05/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 6036/QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành Kế hoạch dự phòng và giám sát HIV kháng thuốc, giai đoạn 2019 – 2023.
Công văn số 3654/UBND-TH về việc chỉ đạo, điều hành TCNS địa phương quý IV/2018
Văn bản chỉ đạo | 12-10-2018
Công văn số 3654/UBND-TH về việc chỉ đạo, điều hành TCNS địa phương quý IV/2018.
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018
Văn bản chỉ đạo | 11-10-2018
Ngày 06/10/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.
Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn bản chỉ đạo | 11-10-2018
Ngày 09/10/2018 Chính phủ đã ban hanh Nghị định số 142/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Phê duyệt Chương trình công tác giai đoạn 2018 - 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam
Văn bản chỉ đạo | 11-10-2018
Ngày 09/10/2018, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam đã ban hành Quyết định số 406/QĐ-BCĐKPBMHH về việc Phê duyệt Chương trình công tác giai đoạn 2018 – 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc...
Phê duyệt đề án “xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”
Văn bản chỉ đạo | 10-10-2018
Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án “xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Văn bản chỉ đạo | 10-10-2018
Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
Văn bản chỉ đạo | 10-10-2018
Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
Mộc Châu tăng cường phòng, chống bệnh, dịch mùa Hè – Thu
Tin tức trong tỉnh | 09-10-2018
Ngày 28/9/2018, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Công văn số 2304/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh, dịch mùa Hè – Thu.
Quy định về cơ sở vật chất đối với trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Văn bản chỉ đạo | 08-10-2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mần non.
Phê duyệt Đề án “Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp”
Văn bản chỉ đạo | 05-10-2018
Ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1255/QĐ-TTg, Phê duyệt Đề án “Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp”.
Kế hoạch thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng xuất nhập khẩu
Văn bản chỉ đạo | 05-10-2018
Ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo...
Kế hoạch tổ chức “Những ngày Văn hóa - Du lịch Sơn La & Hủa Phăn” năm 2018 tại tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào
Văn bản chỉ đạo | 05-10-2018
Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về tổ chức “Những ngày Văn hóa - Du lịch Sơn La và Hủa Phăn” năm 2018 tại tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào.
Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Cải cách hành chính | 04-10-2018
Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Hiển thị 1 - 25 of 1.087 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 44

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 46057326
Số người đang truy cập: 42