VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Chỉ thị số 07/CT-UBND Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 28-04-2017
Chỉ thị số 07/CT-UBND Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017.
Quyết định số 912/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và xây dựng biển pa nô công bố đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết...
Văn bản chỉ đạo | 25-04-2017
Quyết định số 912/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và xây dựng biển pa nô công bố đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dọc suối Nậm La ( đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm), thành phố Sơn La.
Quyết định số 861/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất Lô NN thuộc hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu
Văn bản chỉ đạo | 25-04-2017
Quyết định số 861/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất Lô NN thuộc hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu.
Quyết định số 938/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ Cắm mốc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh Văn bia Quế lâm ngự chế - Đền thờ vua Lê Thánh Tông, thành phố Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 25-04-2017
Quyết định số 938/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ Cắm mốc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh Văn bia Quế lâm ngự chế - Đền thờ vua Lê Thánh Tông, thành phố Sơn La.
Quyết định số 959/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Văn bản chỉ đạo | 24-04-2017
Quyết định số 959/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.
Kế hoạch số 63/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ...
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Kế hoạch số 63/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.
Quyết định số 692/QĐ-UBND Phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 692/QĐ-UBND Phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.
Quyết định số 640/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài PT-TH tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 640/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài PT-TH tỉnh Sơn La.
Quyết định số 728/QĐ-UBND Thành lập bản mới thuộc huyện Mai Sơn; đổi tên các bản thuộc huyện Yên Châu, Sông Mã
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 728/QĐ-UBND Thành lập bản mới thuộc huyện Mai Sơn; đổi tên các bản thuộc huyện Yên Châu, Sông Mã.
Quyết định số 746/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan...
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 746/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai.
Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT Ban hành ' Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư'
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT Ban hành ' Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư'.
Chỉ thị số 06/CT-UBND Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Chỉ thị số 06/CT-UBND Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 60/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Kế hoạch số 60/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020.
Quyết định số 750/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động ...
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 750/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017.
Quyết định số 475/QĐ-BTTTT Về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 475/QĐ-BTTTT Về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng.
Quyết định số 441/QĐ-BTTTT Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 441/QĐ-BTTTT Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Quyết định số 737/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liện thế hệ trợ giúp nhau giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 737/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liện thế hệ trợ giúp nhau giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 725/QĐ-UBND Về việc Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 725/QĐ-UBND Về việc Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017-2020.
Quyết định số 850/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 850/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.
Quyết định số 743/QĐ-UBND Về việc công nhận số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 743/QĐ-UBND Về việc công nhận số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn số 174/HD-NNPTNT-TC-XD-GTVT Thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Hướng dẫn số 174/HD-NNPTNT-TC-XD-GTVT Thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Hướng dẫn số 24/HD-BTGTU Tuyên truyền về ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Hướng dẫn số 24/HD-BTGTU Tuyên truyền về ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào năm 2017'.
Kế hoạch số 67/KH-UBND Đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Kế hoạch số 67/KH-UBND Đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động.
Thông báo số 02/TB-BTC Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Thông báo số 02/TB-BTC Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.
Quyết định số 01/QĐ-BTC Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 01/QĐ-BTC Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.
Hiển thị 1 - 25 of 580 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 24

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 31523975
Số người đang truy cập: 56