VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
Văn bản chỉ đạo | 15-08-2018
BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp 02/9 và khai giảng năm học mới
An toàn gian thông | 14-08-2018
Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2018 – 2019, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1038/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời...
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
Văn bản chỉ đạo | 14-08-2018
Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.
Công văn số 2743/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng để thực hiện dự án xây dựng trụ sở quản lý điều hành các dự án thuỷ điện của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình
Văn bản chỉ đạo | 13-08-2018
Công văn số 2743/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng để thực hiện dự án xây dựng trụ sở quản lý điều hành các dự...
Tổ chức Hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 10-08-2018
Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La gắn với công tác tổ chức Hội chợ tại huyện Mộc Châu. Ngày 09/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đẩy...
Nghiêm túc thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe
Văn bản chỉ đạo | 10-08-2018
Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình - Chủ tịch UBATGT Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2018. Ngày 09/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...
Triển khai thực hiện báo cáo tình hình tiêu thụ Nhãn niên vụ 2018
Văn bản chỉ đạo | 10-08-2018
Nhằm tăng cường công tác thông tin báo cáo trong chỉ đạo điều hành xuất khẩu Nhãn niên vụ 2018, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2615/UBND-KT về việc báo cáo tình hình tiêu thụ Nhãn niên vụ 2018.
Thông báo số 89/TB-UBND về việc không gia hạn sử dụng đất; thu hồi đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La tại tiểu khu 1, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 09-08-2018
Thông báo số 89/TB-UBND về việc không gia hạn sử dụng đất; thu hồi đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La tại tiểu khu 1, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Triển khai chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 09-08-2018
Ngày 07/8/2018, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 136/KH-UBND triển khai các hoạt động chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản năm 2018.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 09-08-2018
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ ban hành về công tác phòng, chống thiên tai, ngày 07/8/2018, Chủ tịch UBND Sơn La ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 trên địa...
Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 09-08-2018
Thực hiện Công văn 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2562/UBND-NC về việc tổ chức...
Báo cáo số 487/BC-UBND Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 08-08-2018
Báo cáo số 487/BC-UBND Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV
Thông báo số 91/TB-UBND Thông báo chương trình làm việc của đoàn công tác tham dự Lễ hội Nhãn lồng - Hội nghị Xúc tiến thương mại Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên
Văn bản chỉ đạo | 07-08-2018
Thông báo số 91/TB-UBND Thông báo chương trình làm việc của đoàn công tác tham dự Lễ hội Nhãn lồng - Hội nghị Xúc tiến thương mại Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên
Công văn số 2649/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIV.
Văn bản chỉ đạo | 07-08-2018
Công văn số 2649/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIV.
Thông báo số 269/TB-VPUB Thông báo kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Hội nghị sơ kết...
Văn bản chỉ đạo | 03-08-2018
Thông báo số 269/TB-VPUB Thông báo kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Hội nghị sơ kết ...
Công văn số 2615/UBND-KT về việc Báo cáo tình hình tiêu thụ Nhãn niên vụ 2018
Văn bản chỉ đạo | 03-08-2018
Công văn số 2615/UBND-KT về việc Báo cáo tình hình tiêu thụ Nhãn niên vụ 2018
Thông báo số 277/TB-VPUB Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh uỷ Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Phù Yên về công tác khắc phục hậu quả thiên tai
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2018
Thông báo số 277/TB-VPUB Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh uỷ Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Phù Yên về công tác khắc phục hậu quả thiên tai
Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2018
Thực hiện Công văn 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2562/UBND-NC về việc tổ chức...
Công văn số 2562/UBND-NC về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 01-08-2018
Công văn số 2562/UBND-NC về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 31-07-2018
Thực hiện Kết luận số 1130-TB/TU ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2554/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh ứng...
Tăng cường công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Văn bản chỉ đạo | 30-07-2018
Trước tình hình diễn biến thời tiết hết sức phức tạp như hiện nay, ngày 27/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2551/UBND-KT về việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh uỷ tại Công văn số 3527-CV/TU ngày 20.7.2018 về thực hiện Chỉ thị số...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản chỉ đạo | 27-07-2018
Ngày 27/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thông báo số 269/TB-VPUB Thông báo kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non công lập thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tin tức trong tỉnh | 27-07-2018
Ngày 19/7/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non công lập thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Giải pháp quản lý quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 27-07-2018
Tại kỳ họp thứ 6, ngày 19/7/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 92/NQ-HĐND về giải pháp quản lý quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh.
Hiển thị 1 - 25 of 988 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 40

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 43020818
Số người đang truy cập: 78