VAI TRÒ CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI BHXH-BHYT

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội
Tin bài | 04-09-2013
Sáng ngày 27/5/2013, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt , triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối cới công tác bảo hiểm xã hội (BHXH). Đồng chí Hoàng Văn Chất –...
Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020
Vai trò lãnh đạo của Đảng với bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế | 04-09-2013
Ngày 19/6/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1210/QĐ - UBND về Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo...
Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020"
Tin bài | 04-09-2013
Sáng ngày 20/3/2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020". Đồng chí Lê Hồng...

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THƯ VIỆN VIDEO

Không có video nào

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41446563
Số người đang truy cập: 59