TỔ CHỨC BỘ MÁY

Danh sách các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh (Nhiệm kỳ 2011 – 2016)

Đ/c Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1959.

- Dân tộc: Thái.

- Quê quán: Xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Giảng viên Triết học Mác - Lê Nin.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.852.469

- Số di động: 0913.252.242

Đ/c Tráng Thị Xuân - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 10 tháng 6 năm 1969.

- Dân tộc: Mông.

- Quê quán: Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Trình độ học vấn: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Ngân hàng.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.751.667

- Số di động : 0912.456.235

Đ/c Nguyễn Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày : 07 tháng 11 năm 1960.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.

- Nơi ở hiện nay : Tổ 8, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Trình độ học vấn : Đại học.

-Trình độ chuyên môn : Tài chính – Kế toán.

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ :

- Số di động : 0913.253.035

Đ/c Bùi Đức Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 26 tháng 12 năm 1958.

- Dân tộc: Mường.

- Quê quán: Xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 4, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Trình độ học vấn: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.855.819

- Số di động : 0915.188.688

Đ/c Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt :

- Sinh ngày : 06 tháng 7 năm 1969.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Nơi ở hiện nay : phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Trình độ học vấn : Tiến sỹ.

- Trình độ chuyên môn : Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ : 022.3750.928

- Số di động : 0983.039.898

Đ/c Lò Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiểu sử tóm tắt :

- Sinh ngày : 15 tháng 01 năm 1971.

- Dân tộc : Thái.

- Quê quán : Xã Chiềng La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Nơi ở hiện nay : Tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh doanh và quản lý.

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ : 0223.855.820

- Số di động : 0912.449.142