No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 87

Sông Mã tập trung phát triển các hợp tác xã

Toàn huyện Sông Mã có 9 hợp tác xã sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 166ha, sản lượng 930 tấn; trong đó có 3 hợp tác xã đã được cấp mã vùng trồng nhãn xuất khẩu với diện tích trên 22 ha sản lượng 220 tấn quả tươi.

Toàn huyện Sông Mã có 9 hợp tác xã sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn VietGap

Để phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng về đất đai cùng với chỉ đạo các cơ quan chức năng trong thời gian qua huyện Sông Mã đã tăng cường tập huấn, hướng dẫn nhân dân các xã, thị trấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn; thành lập tổ tư vấn hướng dẫn thành lập các hợp tác xã trong lĩnh vực trồng cây ăn quả;  tập trung chỉ đạo người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trồng cây ăn quả, hình thành  các chuỗi sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; mở rộng, quản lý chặt chẽ vùng nhãn xuất khẩu, vùng nhãn VietGap; tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm của huyện như nhãn quả, long nhãn…

Các hợp tác xã cũng đã tuân thủ quy trình cũng như hướng dẫn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện có công văn hướng dẫn về các thuốc bảo vệ thực vật đối với cây nhãn. Trong năm 2019 này, đặc biệt có hợp tác xã thực hiện sản xuất trong mã vùng trồng xuất khẩu đã tuân thủ rất nghiêm ngặt và được sự hỗ trợ trực tiếp của chi cục trồng trọt Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Sơn La cũng đã thường xuyên cử cán bộ hàng tuần vào hướng dẫn công việc cụ thể trong quy trình và hướng dẫn các phương pháp ghi chép nhật ký sản xuất đúng với nội dung công việc thực hiện của thành viên trong hợp tác xã.

Như Thủy

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 97
  • Hôm nay: 2075
  • Trong tuần: 65,526
  • Tất cả: 2,459,274