No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 677

Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh Sơn La trên 62.700 ha

Đến tháng 6/2019, tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh là trên 62.700 ha, so với cuối năm 2015 diện tích tăng 165,81% (39.134 ha) và tăng 6,65% so với năm 2018 (3.912 ha). Tổng sản lượng cây ăn quả ước đến tháng 6 năm 2019 là 309.012 tấn, so với năm 2015 tăng 205,08(207.723 tấn) và so với năm 2018 tăng 41,49% (90.606 tấn). 

Các sản phẩm hoa quả của Sơn La được thị trường ưa chuộng

 

Trong đó: Diện tích Xoài là 12.591 ha, so với năm 2015 diện tích tăng 217,55% (8.626 ha), so với năm 2018 diện tích Xoài tăng 8,73% (1.011 ha), sản lượng ước đạt 35.463 tấn so với năm 2015 sản lượng tăng 221,25% (24.435 tấn), so với năm 2018 sản lượng xo ài tăng 764,76% (13.939 tấn); Các giống chính gồm: Xoài tròn, Xoài hôi, Xoài bản địa (Xoài tròn Yên Châu được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý), các giống mới gồm Xoài GL4, GL3, Xoài Thái Lan... có năng suất cao, chất lượng tốt.

Diện tích Nhãn là 15.086 ha, so với năm 2015 diện tích tăng 90,96% (7.186 ha), so với năm 2018 diện tích Nhãn tăng 2,91% (427 ha), sản lượng ước đạt 73.000 tấn so với năm 2015 sản lượng tăng 81,24% (32.723 tấn), so với năm 2018 sản lượng Nhãn tăng 13,73% (8.813 tấn). Các giống Nhãn gồm Nhãn lồng Hưng Yên hiện nay được ghép cải tiến bằng giống Nhãn chín sớm (PH-S99-1.1, PH-S99-2.1; chín muộn (PH-M99-1.1, PH- M99-2.1...) cho năng suất cao đạt 120 tạ/ha.

Diện tích Mận là 8.760 ha, so với năm 2015 diện tích tăng 195,45% (5.795 ha), so với năm 2018 diện tích Mận tăng 4,5% (377 ha), sản lượng ước đạt 64.564 tấn so với năm 2015 sản lượng tăng 234,74% (45.276 tấn), so với năm 2018 sản lượng Mận tăng 3,88% (325 tấn).

Cây Chuối có diện tích là 4.590 ha, so với năm 2015 diện tích tăng 103,1% (2.330 ha), so với năm 2018 diện tích Chuối tăng 17,48% (683 ha), sản lượng ước đạt 53.926 tấn so với năm 2015 sản lượng tăng 165,06% (33.581 tấn), so với năm 2018 sản lượng Chuối tăng 74,65% (23.049 tấn).

Diện tích cây ăn quả có múi là 3.617 ha, so với năm 2015 diện tích tăng 312,43% (2.740 ha), so với năm 2018 diện tích cây ăn quả c ó múi tăng 15,74 % (492 ha), sản lượng ước đ ạt 11.000 tấn so với năm 2015 sản lượng tăng 344,98% (8.528 tấn), so với năm 2018 sản lượng cây ăn quả có múi tăng 49,4% (3.637 tấn).

Diện tích Sơn tra là 11.470 ha, so với năm 2015 diện tích tăng 186 , 11% (7.461 ha), so với năm 2018 diện tích cây Sơn tra tăng 0,92% (105 ha), sản lượng ước đ ạt 31.855 tấn so với năm 2015 sản lượng tăng 778,76% (28.230 tấn), so với năm 2018 sản lượng cây Sơn tra tăng 108,68% (16.590 tấn).

Như Thủy

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 63,625
  • Tất cả: 2,457,373