No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 948

Thông báo về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012.

UBND TỈNH SƠN LA

BAN TỔ CHỨC

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

LẦN THỨ III NĂM 2012


Số: 03/TB-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 03 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012.

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Ban tổ chức Hội thi về việc Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ III năm 2012,

1.Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La trân trọng thông báo tới các thành viên Ban tổ chức Hội thi, các sở ban ngành của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố kịp thời chỉ đạo các cơ quan ban ngành tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan tuyên truyền phổ biến rộng rãi Thể lệ hội thi đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc ngành mình quản lý và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Hội thi.

Toàn văn Thể lệ Hội thi và các hướng dẫn chi tiết tham gia Hội thi được đăng tải trên Báo Sơn la, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Sơn La, các tạp san và trang Website của các sở ban ngành của tỉnh( bắt đầu từ tháng 4/2012)

2.Ban tổ chức hướng dẫn quy trình tuyên truyền vận động như sau

2.1. Tài liệu tuyên truyền chủ yếu Ban tổ chức chuẩn bị và gửi các ngành, các huyện, thành phố gồm có:

-Thể lệ Hội thi

- Tờ rơi mời các tổ chức và cá nhân tham gia Hội thi

- Hướng dẫn đăng ký tham gia Hội thi

- Hướng dẫn viết( mô tả ) giải pháp Kỹ thuật dự thi

- Danh sách loại hình các đơn vị trọng điểm trên địa bàn huyện, thành phố cần tập trung tuyên truyền, vận động.

2.2. Ban tổ chức Hội thi cùng với UBND Thành Phố Sơn La sẽ tổ chức phát động và hướng dẫn các đơn vị và cá nhân tham gia hội thi và tài trợ cho Hội thi ( Trong tháng 4/2012)

Ban tổ chức sẽ mời đại biểu các huyện về dự để nắm và rút kinh nghiệm( Đề nghị UBND các huyện cử cán bộ phòng Công Thương đi dự để về tham mưu cho UBND huyện)

Ban tổ chức Hội thi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động tại 03 địa bàn trọng điểm: Thành phố Sơn La, Mai Sơn và Mộc Châu.

Các huyện còn lại tự tổ chức truyên truyền vận động trên địa bàn. ( Tháng 4 đến nửa đầu tháng 5/2012)

Nếu tài liệu thiếu( chủ yếu là Thể lệ hội thi, Hướng dẫn đăng ký tham gia hội thi, Hướng dẫn viết mô tả các giải pháp dự thi), đề nghị các đơn vị, cá nhân tự photo thêm.

Đề nghị UBND thành phố và các huyện chỉ đạo Đài truyền thanh truyền hình tiếp sóng chương trình thông báo của Ban tổ chức mời các đơn vị và cá nhân tham gia Hội thi trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh

2.3. Các ngành, nhất là các ngành thành viên Ban tổ chức: Khoa học và công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCSHCM, Hội nông dân tỉnh, sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống của ngành.

Đề nghị các Huyện, các ngành có sự phối hợp triển khai trên địa bàn.

Mọi hướng dẫn chi tiết xin liên hệ với cơ quan Thường trực Hội thi là là Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: số 18, đường Két nước Tổ 8, Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn la, tỉnh Sơn La.

Điện thoại cơ quan: 0223 755 068 hoặc anh Thành: 0982768903 ;

Fax: 0223.755068

Email: lienhiephoisonla@gmail.com hoặc thanhphanhai@gmail.com

Rất mong được sự phối hợp của các ngành, các huyện.

Nơi nhận:

- Các thành viên Ban tổ chức Hội thi ;

- UBND các huyện và thành phố ;

- Các phòng công thương của các huyện và thành phố ;

- Lưu BTC Hội thi,VPLHH.

TRƯỞNG BAN

( đã ký)

Th.s Trần Đình Yến

Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 63,535
  • Tất cả: 2,457,283