No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 792

Cho phép lập mới một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2013 và các năm tiếp theo

Ngày 14/3/2103, HĐND tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND về việc cho phép lập mới một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2013 và các năm tiếp theo. Tổng số gồm 19 dự án, trong đó:

Ngày 14/3/2103, HĐND tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND về việc cho phép lập mới một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2013 và các năm tiếp theo. Tổng số gồm 19 dự án, trong đó:

- Các dự án quy hoạch bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: 05 dự án.

- Các dự án sử dụng bằng nguồn vốn Chương trình an toàn khu (CT229): 02 dự án.

- Các dự án vận động nguồn vốn ODA và vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương: 09 dự án.

- Các dự án áp dụng cơ chế khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư: 03 dự án

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14 tháng 3 năm 2013.

Biểu chi tiết về danh mục dự án

Tải nội dung chi tiết

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 77
  • Hôm nay: 425
  • Trong tuần: 104,477
  • Tất cả: 2,225,433