No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 779

Đề án Xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Sơn La

1. Tên Đề án: Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Sơn La.

1. Tên Đề án: Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Sơn La.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

3. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).

4. Mục tiêu:

4.1 Mục tiêu chung: Xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

4.2 Mục tiêu cụ thể:

- 11 Dự án xử lý rác thải sinh hoạt cho thành phố Sơn La và thị trấn của 10 huyện trên địa bàn tỉnh;

- 11 Dự án xử lý nước thải đô thị cho thành phố Sơn La và thị trấn của 10 huyện trên địa bàn tỉnh;

- 16 Dự án xử lý nước thải và 16 Dự án chất thải rắn Y tế (gồm 7 Bệnh viện tuyến tỉnh, 9 Trung tâm Y tế tuyến tỉnh);

- 10 Dự án xử lý nước thải và 10 Dự án xử lý chất thải rắn Y tế cho các Bệnh viện tuyến huyện;

- 11 Dự án xử lý nước thải và 11 Dự án xử lý chất thải rắn Y tế cho các Trung tâm Y tế tuyến huyện;

- 11 nhóm Dự án xử lý nước thải và 11 nhóm Dự án xử lý chất thải rắn Y tế cho các Trạm Y tế của 204 xã, phường trong toàn tỉnh;

- 11 Dự án xử lý nước thải cho các Trung tâm Giáo dục lao động các huyện, thành phố;

- Dự kiến xử lý ô nhiễm môi trường các khu như: Dọn bãi rác, xử lý nước thải làng nghề, Trại tạm giam, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải trường học.

5. Tổng mức đầu tư: 8.255,780 tỷ đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện: 2011 - 2015.

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 79
  • Hôm nay: 2528
  • Trong tuần: 113,555
  • Tất cả: 2,123,484