No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 60

Tình hình vận tải hành khách và hàng hoá trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2019

  9 tháng đầu năm 2019, vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và đi lại của nhân dân, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội năm 2019, nghỉ lễ 30/4, 01/5, 02/9 và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, khối lượng hành khách tăng cao, ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị vận tải huy động tối đa phương tiện đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Vận tải hành khách tháng ước tính đạt 349 nghìn lượt khách

Vận tải hành khách tháng 9 ước tính đạt 349 nghìn lượt khách và 35.079 nghìn lượt khách.km, so với tháng trước tăng 1,6% và tăng 1,5%, so với cùng kỳ năm trước cùng tăng 8,8%. Tính chung 9 tháng, vận tải hành khách đạt 3.095 nghìn lưt khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và 311.485 nghìn lượt khách.km, tăng 8,0%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 2.809 nghìn lượt khách, tăng 7,3% và 308.127 nghìn lưọt khách.km, tăng 7,9%.

Vận tải hành khách quý 1/2019 đạt 1.027 nghìn lượt khách và 99.385 nghìn lượt khách.km, so với quý 1/2018 tăng 5,3% và tăng 8,3%; quý 11/2019 đạt 1.032 nghìn lượt khách và 107.954 nghìn lượt khách.km, so với quý 11/2018 tăng 9,5% và tăng 8,2%; quý III/2019 đạt 1.036 nghìn lượt khách và 104.146 nghìn lượt khách.km, so với quý III/2018 tăng 7,7% và tăng 7,5%. Doanh thu vận tải hành khách quý 1/2019 đạt 90.874 triệu đồng, so với quý 1/2018 tăng 7,5%; quý 11/2019 đạt 93.199 triệu đồng, so với quý 11/2018 tăng 13,0%; ước tính quý III/2019 đạt 89.329 triệu đồng, so với quý III/2018 tăng 5,1%.

Doanh thu vận tải hành khách tháng 9 ước tính đạt 30.290 triệu đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, doanh thu vận tải hành khách đạt 273.403 triệu đồng, tăng 8,5%, trong đó doanh thu vận tải hành khách đường bộ 264.445 triệu đng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Vận tải hàng hóa tháng 9 ước tính đạt 466 nghìn tấn và 51.396 nghìn tấn.km, cùng tăng 1,5% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,3% và tăng 9,7%. Tính chung 9 tháng, vận tải hàng hóa đạt 3.631 nghìn tn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước và 415.916 nghìn tấn.km, tăng 8,6%, trong đó vận tải hàng hóa đường bộ đạt 3.982 nghìn tấn, tăng 7,8% và 462.503 nghìn tấn.km, tăng 7,6%.

Vận tải hàng hóa quý 1/2019 đạt 1.290 nghìn tấn và 150.851 nghìn tấn.km, so với quý 1/2018 tăng 5,1% và tăng 7,6%; quý 11/2019 đạt 1.317 nghìn tấn và 157.967 nghìn tấn.km, so với quý 11/2018 tăng 7,4% và tăng 7,0%; quý III/2019 đạt 1.375 nghìn tấn và 153.685 nghìn tấn.km, so với quý III/2018 tăng 10,8% và tăng 8,2%. Doanh thu vận tải hàng hóa quý 1/2019 đạt 447.890 triệu đồng, so với quý 1/2018 tăng 8,5%; quý 11/2019 đạt 454.753 triệu đồng, so với quý 11/2018 tăng 8,6%; quý III/2019 đạt 469.895 triệu đồng, so với quý III/2018 tăng 9,5%.

Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 9 ước tính đạt 156.658 triệu đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.372.537 triệu đồng, tăng 8,9%, trong đó doanh thu vận tải hàng hóa đường bộ 1.365.159 triệu đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 9 ước tính đạt 5.333 triệu đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 42.302 triệu đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bốc xếp hàng hóa đạt 706 triệu đồng, tăng 30,3%; doanh thu hoạt động khác 41.596 triệu đồng, tăng 9,9%.

Như Thủy

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 88
  • Hôm nay: 2424
  • Trong tuần: 65,875
  • Tất cả: 2,459,623