No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 253

Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp

Ngày 23/8/2019, Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng đã làm việc với Sở Tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/8/2019, Sở Tư pháp được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 211 nhiệm vụ, trong đó 105 nhiệm vụ có thời hạn, 106 nhiệm vụ không có thời hạn. Kết quả, đã hoàn thành 181 nhiệm vụ, 29 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn và 1 nhiệm vụ quá hạn. Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh ban hành: quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; kế hoạch về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của tỉnh sát với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với các đối tượng, địa bàn; kế hoạch thực hiện công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương… Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân và cử tri, Sở đã thực hiện việc tiếp công dân theo đúng nội quy, quy chế; lập biên bản làm việc với các bên liên quan và trả lời công dân về các nội dung tốt cáo theo quy định; thực hiện khai thác, truy cập sử dụng và nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại tố cáo. Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Sở đã ban hành và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2019 trong toàn cơ quan, đơn vị; tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của Sở…

Thay mặt Tổ công tác, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh đánh giá cao những nhiệm vụ mà Sở Tư pháp đã hoàn thành. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực tư pháp đảm bảo thời gian, chất lượng; thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, CCHC và chế độ báo cáo theo quy định để hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Lê Hồng
Tác giả:Lê Hồng
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 2152
  • Trong tuần: 113,179
  • Tất cả: 2,123,108