No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 525

Thay đổi từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Huyện Mường La là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La 41 km về phía Đông Bắc. Huyện có tổng diện tích 142.536 ha. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn và 15 xã; trong đó có 9 xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 giai đoạn II. Toàn huyện có dân số trên 98.000 người, với 21.795 hộ dân; gồm 5 dân tộc chủ yếu là dân tộc Thái, Kinh, Mông, La Ha, Kháng và một số dân tộc khác. Trong những năm qua thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm cho nền kinh kinh tế của huyện nói chung, khu vực nông thôn nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp của huyện, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi.

Huyện ủy Mường La đã ban hành Quyết định số 25-QĐ/HU ngày 21/9/2015 về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; Nghị quyết số 08/NQ-HU ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới huyện Mường La giai đoạn 2016 – 2020;UBND huyện đã ban hành 03 Quyết định về thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định quy hoạch Đồ án quy hoạch, Đán xây dựng nông thôn mới; 01 Kế hoạch, 05 văn bản trin khai chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh.


Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên nhiều thay đổi trong cơ cấu nông nghiệp của huyện Mường La

Công tác tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Từ năm 2010 đến năm 2019, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức 31 lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã và Ban phát triển bản, cán bộ Hội Phụ nữ, hội Nông dân, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện với 2.650 người tham gia; cử 170 lượt cán bộ tham gia tập huấn xây dựng nông thôn mới theo chương trình đào tạo, tập huấn của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; cử 09 cán bộ cùng Đoàn công tác của tỉnh đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Thái Bình, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái…

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện phát động phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” tổ chức ký giao ước thi đua giữa huyện với các xã. Phối hợp với Ban Dân vận huyện ủy, các đoàn thể chính trị xã hội t chức hội thi tìm hiu về các chính sách xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng cuộc thi đua “C nước chung tay xây dựng nông thôn mới” do Mặt trận t quốc Việt Nam phát động. Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa phát chuyển tiếp các chuyên mục phóng sự của tỉnh và trực tiếp xây dựng chuyên mục, các đin hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; cấp phát 1.000 cuốn sổ tay, 1.120 cuốn hỏi đáp, 500 cuốn lịch, 1.150 áp phích đến cơ sở xã, bản; chỉ đạo xây dựng và cắm 02 cụm pa nô, 12 khẩu hiệu vượt đường tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã tích cực tham gia, xây dựng các chương trình hành động, các phong trào thiết thực và tổ chức triển khai đến các chi hội thành viên. Nhiu phong trào đã mang lại hiệu quả và ngày càng đi sâu vào đời sống người dân nông thôn. Cuộc vận động “Xây dng gia đình 5 không, 3 sạch ” do Hội Liên hiệp phụ nữ phát động hàng năm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, phát huy tốt vai trò của Hội trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện các phong trào tại địa phương. Với 8 tiêu chí cụ thể: “5 không” đó là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; Và “3 sạch” là: sạch nhà- sạch bếp - sạch ngõ. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc làm cụ thể để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống của toàn xã hội. Thông qua thực hiện nội dung cuộc vận động sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác gia đình và đảm bảo an sinh xã hội làm cơ sở nền tảng để đảm bảo bình đng giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Qua công tác tuyên truyền vận động đã tạo sự lan tỏa hưởng ứng của nhân dân với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc có nhiều chuyển biến, tích cực tham gia thực hiện Chương trình. 100% các công trình xây dựng nông thôn mới được triển khai nhân dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ nguyên vật liệu, ngày công để xây dựng công trình, với tổng giá trị hơn 165.000 triệu đồng, ngoài ra nhân dân các xã, bản còn tự nguyện hiến đất, hiến cây và tài sản để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như xã Mường Bú có 80 hộ, góp 6.390 m2 đất, 327 cây ăn quả lâu năm; Tiểu khu II 25 hộ, góp 1.500 m2 đất; bản Nang Phai 20 hộ, góp 2.090 m2 đất, 39 cây lâu năm; bản Ta Mo 35 hộ, góp 2.800 m2 đất, 288 cây lâu năm

Hệ thống đường giao thông nông thôn đã được tập trung đầu tư xây dựng. Một số địa phương trước đây giao thông đi lại rất khó khăn, bị cô lập, chia cắt trong mùa mưa lũ như: Chiềng Công, Chiếng Ân, Chiềng Muôn đến nay đi lại thuận lợi cả hai mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội, cải thiện điều kiện đi lại, bộ mặt nông thôn có những thay đi đáng kể; đầu tư xây mới 179 công trình cấp nước tập trung, đưa tỷ lệ dân số nông thôn toàn tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82%; các công trình thuỷ lợi được đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới đồng bộ hơn; tăng năng lực tưới tiêu chủ động, bảo đảm an toàn các hồ chứa, ngăn lũ, chống xói lở, cải tạo môi trường sinh thái. Toàn huyện có 4 hồ chứa, 101 đập xây, 11 phai rọ thép và 221 phai tạm. Tổng chiều dài các tuyến kênh là 361,43 lan, trong đó kiên cố hóa được 115,8 lan đã góp phần quan trọng chuyển đổi tập quán sản xuất của đồng bào vùng dân tộc, từ cuộc sống du canh du cư, đốt nương làm rẫy, nay chuyển sang sản xuất và thâm canh lúa nước. Nhiều mô hình sản xuất vườn đồi, nông lâm kết hợp, mô hình VAC phát triển cho hiệu quả kinh tế cao; xây dựng mới 14 công trình điện, có 8/15 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về Điện.

Cùng với việc tập trung nguồn lực phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, 10 năm qua chính sách giảm nghèo do Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh ban hành đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai đồng bộ, công tác xoá đói giảm nghèo đã đi vào cuộc sống của người dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện, các nguồn vốn của Nhà nước cùng với kinh phí huy động từ các tổ chức xã hội, cộng đồng đã góp phần nâng cao đời sống người dân. Các chính sách liên quan đến hộ nghèo như: hỗ trợ nhà ở, khám chữa bệnh, ưu đãi trong giáo dục và các chính sách an sinh xã hội đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng giúp cho đời sống'của người nghèo bớt khó khăn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự lực vươn lên thoát nghèo, kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5%/năm, riêng năm 2018 giảm trên 7%, toàn huyện giảm còn 38,86%.

Kết quả tổng hợp thực hiện theo Bộ tiêu chí nông thôn mới: có 02 xã đạt 19 tiêu chí (xã Mường Bú và xã Mường Chùm) bằng 13,3%; 01 xã đạt 14 tiêu chí (Mường Trai) bằng 6,6%; 04 xã đạt 10 - 13 tiêu chí (Chiềng San, Chiềng Lao, Pi Toong, Nặm Păm) bằng 26,6%; 08 xã thuộc nhóm trung bình đạt 6 - 9 tiêu chí (Chiềng Hoa, Ngọc Chiến, Tạ Bú, Hua Trai, Chiềng Ân, Chiềng Công, Chiềng Muôn, Nậm Giôn) bằng 53,3%. Tổng số tiêu chí trên địa bàn huyện đạt 157 tiêu chí (bình quân 10,46 tiêu chí/xã).

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thu nhập và đời sống dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện, các chương trình giáo dục, y tế được đầu tư lớn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm, riêng năm 2018 giảm 7% xuống còn 35,6%; cơ cấu kinh tế (nhất là trong sản xuất nông - lâm nghiệp) có bước chuyển biến tích cực, tỷ trọng ngành chăn nuôi có xu hướng gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng phát triển mang lại giá trị sản xuất cao.

Như Thủy

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 2146
  • Trong tuần: 113,173
  • Tất cả: 2,123,102